Vzdrževanje dvižnih ploščadi, košar in teleskopskih viličarjev

Varno delo na višini je mogoče le z redno pregledanimi in vzdrževanimi stroji. Riwal kot ponudnik celovitih rešitev za delo na višini, vam ponuja periodično vzdrževanje dvižnih ploščadi, košar in teleskopskih viličarjev. Ponuja vam dve možnosti, v okviru osnovne in razširjene ponudbe periodičnega oziroma letnega vzdrževanja: 

1. Letni servisni pregled stroja za delo na višini

  • stroji delovne višine < 12,00 m: 99,00 EUR*
  • stroji z delovno višino > 12,00 m: 149,00 EUR*

2. Letni servisni pregled s potrdilom o pregledu stroja s strani pooblaščene organizacije varstva pri delu

  • stroji delovne višine < 12,00 m: 145,00 EUR*
  • stroji z delovno višino > 12,00 m: 195,00 EUR*

3. Pregled in diagnostika okvare stroja

  • stroji delovne višine < 12,00 m: 92,00 EUR*
  • stroji z delovno višino > 12,00 m: 129,00 EUR*

Pregled in diagnostika stroja se zaračuna le v primeru, da se stranka odloči, da za stroj ne bo naročila popravila stroja pri Riwal najem opreme, d.o.o., V primeru naročila popravila stroja, se znesek pregleda in diagnostike stroja odbije od skupnega zneska popravila. 

CENIK SERVISNIH STORITEV

  • ura serviserja v delavnici: 50,00 EUR*
  • ura serviserja na terenu: 55,00 EUR*
  • kilometrina servisni avtomobil (km): 0,75 EUR*

* Vse navedene cene so brez DDV.

(Required)