Cilje trajnostnega razvoja so pripravile države članice Združenih narodov v letu 2015 kot del agende za trajnostni razvoj do leta 2030. Osredotočajo se na reševanje vprašanj revščine, neenakost spolov in podnebnih sprememb. Tudi sami bi želeli imeti vlogo pri doseganju ciljev te globalne pobude. Od leta 2019 se posledično fokusiramo, da svoja prizadevanja in določevanje ciljev uskladimo s spodaj naštetimi.

CILJI:

  • Cilj 3: Poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati splošno dobro počutje v vseh življenjskih obdobjih
  • Cilj 4: Vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar
  • Cilj 6: Vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri
  • Cilj 7: Vsem zagotoviti dostop do cenovno sprejemljivih, zanesljivih, trajnostnih in sodobnih virov energije
  • Cilj 8: Spodbujati trajnostno, vključujočo in vzdržno gospodarsko rast, polno in produktivno zaposlenost ter dostojno delo za vse
  • Cilj 11: Poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja
  • Cilj 12: Zagotoviti trajnostne načine proizvodnje in porabe

Med enaintridesetimi temami o družbeni odgovornosti podjetij, ki se uporabljajo za merjenje uspešnosti podjetja na tem področju (na primer energija, voda, vpliv na družbo idr.), smo prednostno obravnavali vprašanja, ki so pomembna za Riwal in njegove glavne deležnike. Tako smo na podlagi tem in ciljev trajnostnega razvoja izbrali 7 zgoraj naštetih ciljev, ki so povezani z našimi izzivi.

Preglejte naše certifikate, ki se upoštevajo pri umeščanju na lestvico uspešnosti podjetij (angl. CSR Performance Ladder).