Skrb za trajnostni razvoj

Trajnost je beseda, ki jo dandanes že vsi uporabljamo. Vseeno velja, da je izjemnega pomena in vedno več ljudi že poskuša prispevati k bolj trajnostnemu življenju. Za Riwal trajnost pomeni ohranjanje kakovosti kakršnegakoli življenja in ekosistemov. Zato se zavzemamo za trajnost in se trudimo, da naš planet ohranjamo primernega za življenje.

Riwal trajnost ne vidi zgolj kot besedo. Svoje cilje smo uskladili s cilji Združenih narodov za trajnostni razvoj (angl. SDGs, United Nations’ Sustainable Development Goals) in OECD za mednarodna podjetja (angl. Organisation for Economic Co-operation and Development). To nam daje okvir za ustvarjanje drzne strategije in merjenje njenega uspeha.

Ta kampanja je fokusirana na našo strategijo in pobude vezane na okoljevarstveno trajnost. Če želite izvedeti več o naših družbenih in poslovnih ciljih, jih lahko preberete tu.

Združeni narodi opisujejo cilje za trajnostni razvoj kot načrt za boljšo in trajnostno prihodnost vseh ljudi. Pokrivajo širok spekter tem, od revščine in izobrazbe do energije in okolja.

Pri Riwalu smo izbrali naslednje cilje:

In kako jih zasledujemo?

Pri Riwalu bomo še naprej nadaljevali z uveljavljanjem sprememb na vseh teh področjih trajnostnega razvoja.