Trajnost igra v današnji družbi pomembno vlogo. Kaj pravzaprav pomeni in kako lahko sami prispevamo k trajnosti kot podjetje?

Svoje cilje smo uskladili s cilji Združenih narodov za trajnostni razvoj (angl. SDGs, United Nations’ Sustainable Development Goals) in OECD za mednarodna podjetja (angl. Organisation for Economic Co-operation and Development). Dajejo nam izhodišče za jasno strategijo in nas vodijo, kako rezultate svojih dejanj tudi merimo.

Združeni narodi svoje cilje za trajnostni razvoj opisujejo kot načrt za boljšo in trajnostno prihodnost vseh ljudi. Pokrivajo širok spekter tem, od revščine in izobrazbe do energije in okolja.

Kako Riwal prispeva k trajnostnem razvoju lahko preberete tu.

Naši cilji

Naša politika

Skladnost s cilji razvoja Združenih narodov

Naši certifikati