IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI ZA WWW.RIWAL.SI

Riwal si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino ali odstrani dele vsebine, ne da bi vas o tem moral obvestiti. Uporabnikom spletnih strani svetujemo, da si večkrat preberejo izjavo o izključitvi odgovornosti, da bodo vedno na tekočem z najnovejšo različico.


Omejena odgovornost

Riwal si prizadeva kolikor je le mogoče pogosto dopolnjevati  in/ali posodabljati vsebino spletne strani. Navkljub skrbnosti in pozornosti se še vedno lahko zgodi, da je vsebina nepopolna in/ali nepravilna.

Materiali, ki jih ponuja spletna stran, so na voljo brez kakršne koli garancije ali zahtevka za pravilnost. Ti materiali se lahko kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila s strani podjetja Riwal.

Navkljub stalni skrbnosti, ki jo Riwal posveča spletni strani in na njej objavljenim informacijam, Riwal ne odgovarja za popolnost, pravilnost in aktualnost spletne strani in  informacij, ki so na njej objavljene.

Informacije na spletni strani so namenjene izključno v splošne namene in se jih ne more obravnavati kot nasvet. Riwal ne odgovarja za izgubo ali škodo, ki izhaja iz uporabe spletne strani (ali nezmožnosti njene uporabe), vključno z izgubo ali škodo, ki jo povzročijo virusi ali napačne ali nepopolne informacije, razen če je takšna izguba ali škoda posledica dejanj namernega slabega upravljanja ali hude malomarnosti s strani Riwala.

Riwal ravno tako ne odgovarja za izgubo ali škodo, ki izhaja iz uporabe elektronskih sredstev za komuniciranje, vključujoč – vendar ne omejeno na – izgubo ali škodo, ki je nastala zaradi zamud pri zagotavljanju elektronske komunikacije ali neuspešnosti pri zagotavljanju elektronske komunikacije ter prisluškovanja ali manipulacije elektronske komunikacije s strani tretjih oseb ali računalniških programov, ki se uporabljajo za elektronsko komunikacijo ter širjenje virusov. Še posebej, vse cene na spletni strani so pogojne in so podvržene napakam pri tipkanju in programiranju. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za kakršne koli posledice, ki so povezane s takšnimi napakami. Na podlagi takšnih napak se tudi ne bo sklenilo pogodbe. 

Informacije s strani tretjih oseb so izraz njihovih osebnih stališč. Riwal ni zavezan ali odgovoren za take informacije.

Ta spletna stran vsebuje povezave do eksternih spletnih strani, ki jih upravljajo tretje osebe. Riwal ni odgovoren za vsebino ali delovanje teh eksternih spletnih strani. Riwal ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakovost izdelkov in/ali storitev, ki jih nudijo takšne eksterne spletne strani in ne odgovarja za uporabo vsebine spletnih strani, ki so vezane na to spletno stran ali iz nje.

Avtorske pravice
Vse pravice intelektualne lastnine, ki so vezane na te materiale, so pridržane podjetju Riwal.

Kopiranje, distribucija in kakršna koli druga uporaba teh materialov brez pisnega dovoljenja podjetja Riwal je prepovedana in je omejena ter dopustna samo v obsegu, ki je sicer opredeljen z zavezujočimi določili (kot je pravica do ponudbe), razen če je za specifične materiale navedeno drugače.

V kolikor ni navedeno drugače, bodo vse pravice na spletni strani in informacije na spletni strani, vključujoč – vendar ne omejeno na – avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine, pripadale Riwalu. Te pravice se nanašajo na vse pravice do blagovne znamke, znakov, besedilnih oznak in logotipov Riwala, ki so prikazani ali predstavljeni na tej spletni strani. 

‘Riwal’ je registrirana blagovna znamka podjetja Riwal. 

Uporabniki lahko berejo in kopirajo informacije na spletni strani za osebno, ne-komercialno uporabo, na primer tako, da natisnejo ali shranijo informacijo. 

Kakršna koli druga uporaba spletne strani ali informacij na spletni strani, kot je shranjevanje in/ali kopiranje (dela) Riwalove spletne strani na eksterno spletno stran ali vzpostavljanje povezav, hipertekstnih povezav ali globokih povezav med spletno stranjo in katero koli drugo spletno stranjo, je brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Riwal prepovedana.

Drugo

Ta izjava o izključitvi odgovornosti je lahko predmet občasnih prilagoditev.