Våre bærekraftige løsningerNår kunden etterspør bærekraftige løsninger som ikke finnes på markedet, må man ofte være innovativ. I tilfellet med en av Riwals største kunder som ønsket 100% elektriske bomlifter, til tross for at det på den tiden kun fantes diesel-drevne bomlifter på markedet, var det nødvendig med en spesiell tilnærming. Vi mener at nøkkelen til en vellykket virksomhet er å lytte nøye til kundenes behov – og handle deretter. Derfor bestemte Riwal seg for å utvikle de elektriske bomliftene selv.Utleieflåte med 100 % elektriske maskiner

Bærekraftige initiativer er ikke lenger bare et spørsmål om valg og positiv PR. Vi er overbevist om at nye bærekraftige løsninger til slutt kan være avgjørende for om en virksomhet overlever eller ikke. Etterspørselen etter en transparent CSR-politikk og bevis på grønne tiltak øker. Hos Riwal bidrar vi til FNs bærekraftsmål. Vi investerer i renere energi, bærekraft i byer og samfunn, samt ansvarlig forbruk og produksjon.

Riwals ingeniører i Nederland var de første til å konvertere store bomlifter til 100% elektriske maskiner. I dag konverterer Riwal suksessfullt følgende 5 modeller til 100% elektriske løsninger: JLG 660SJ Electric (22 m arbeidshøyde), JLG 800AJ Electric (26 m arbeidshøyde), JLG 860SJ Electric (28 m arbeidshøyde), JLG 1200SJP Electric, JLG 1350SJP Electric (43 m arbeidshøyde). Nasjonale og EU-regler om utslipp strammes fortsatt, og etterspørselen etter store eldrevne lifter øker derfor stadig. I dag består 70% av vår utleieflåte av 100% elektriske lifter.

Våre bærekraftige digitale løsninger

I tillegg til de mange interne prosessene som Riwal daglig søker å optimalisere, er vår digitalisering et viktig skritt mot en bærekraftig fremtid. Vi vet at digitalisering alene ikke kan sikre en grønnere fremtid, men den kan i stor grad bidra til å måle effekten av tiltakene vi implementerer i virksomheten, samt vårt forbruk. Dette gjør det enklere å ta bærekraftige valg, samtidig som digitaliseringen kan optimalisere prosesser – de fleste etterspør enklere løsninger. Vi opplever at vi raskere når våre mål ved å tilby digitale løsninger som til slutt kan være med på å endre både vår og kundenes atferd.

Les mer om hvordan vi involverer våre kunder i våre digitale initiativer nedenfor:


MitRiwal gjør dataen tilgjengelig for brukeren slik at det er enkelt å trekke rapporter om alt fra effektivitet og energiforbruk. Brukere kan til og med konfigurere online-bestillingen slik at standardvalget alltid er en elektrisk maskin. Å endre tankesettet til de personene som bestiller maskinene kan utgjøre en enorm forskjell. Riwals unike kombinasjon av data, kundesamarbeid og produktinnovasjon bidrar til å digitalisere vår virksomhet på en bærekraftig måte.