Bærekraftrapport

Hos Riwal søker vi å integrere sosiale, miljømessige og økonomiske faktorer i vår daglige drift. Et økende fokus på bærekraft er en integrert del av vår virksomhet. I vår bærekraftrapport, utarbeidet i samsvar med Global Reporting Initiative, kan du lese alt om våre tiltak for å fremskynde denne grønne utviklingen.

Men hvordan implementerer vi disse faktorene i det daglige arbeidet? Her er hovedpunktene:


FN’s Global Compact

I 2023 ble Riwal en del av FNs Global Compact. Vår overholdelse av FNs 2030-dagsorden betyr at vi kan gi et betydelig bidrag ved å fokusere på 7 av FNs 17 bærekraftsmål (Sustainable Development Goals/SDG):

Forbedre avfallshåndtering, helse og trivsel. Fokusere på bransjekunnskap, effektivisere vann-, ressurs- og energiforbruk. Økt fokus på mangfoldighet og engasjement blant våre ansatte.

Gjennom kunnskapsdeling og engasjement mellom Riwal-landene tror vi at vi sammen kan nå våre mål for 2030. Dette vil styrke bærekraften i vår virksomhet.


Vesentlighetsanalyse

Som en del av vår systematiske tilnærming utfører vi regelmessig en vesentlighetsanalyse, som gir oss innsikt i miljømessige, sosiale og ledelsesmessige risikoer og muligheter. Ved å gjøre dette kan vi identifisere og vurdere den potensielle påvirkningen av våre forretningsaktiviteter og prioritere våre handlinger på de mest betydningsfulle og relevante områdene for våre interessenter.

Samtidig er vi oppmerksomme på eksterne trender og andre bransjer for å forstå hvordan vi kan vokse vår virksomhet bærekraftig. Vi gjør kontinuerlige tilpasninger til vår forretningsstrategi hvis det er nødvendig.

Bærekraftige innkjøp

Utover betydningen av våre egne handlinger og beslutninger om å gjøre innkjøp mer bærekraftige, oppfordrer vi markedet til å levere bærekraftige produkter eller tjenester. Våre leverandører spiller en viktig rolle for å oppnå våre mål.

Vi forventer at våre nåværende og kommende partnere deler de samme verdiene vi jobber med, for eksempel å fremme mangfoldighet på arbeidsplassen og investere i miljøvennlig teknologi.

Riwal - specialister i udlejning af lifte, teleskoplæssere, minikraner og trucks

Riwals arbeid med FNs verdensmål

hjertestarter
Mål 3: Helse og trivsel

Riwal har et stort fokus på å skape en sunn arbeidsplass på tvers av alle medlemsland. Avdelingene skal overholde helsefaglige retningslinjer og gjøre en aktiv innsats for å forebygge sykdom. Alle ansatte i Riwal skal også ha tilgang til helseforsikring.

verdensmaal-
Mål 4: Kvalitetsutdanning

Riwal støtter målet om at alle, uavhengig av kjønn, skal ha tilgang til gratis grunnskole og videregående opplæring innen 2030.

Mål6
Mål 6: Rent vann og sanitær

Vi har siden 2010 fokusert på effektiv utnyttelse og rensing av avløpsvann når vi vasker våre lifter.

Mål 7: Bærekraftig energi

Hos Riwal opplevde vi økende etterspørsel etter 100% elektriske bomlifter. Det fantes kun diesel-drevne bomlifter på markedet, så Riwals ingeniører i Nederland tok saken i egne hender. Vi var de første til å konvertere bomlifter til 100% elektriske maskiner. I dag er rundt 70% av vår utleieflåte elektrisk. Vi har også installert LED-lys på alle våre verksteder og kontorer, siden LED-pærer krever færre ressurser og varer lengre enn andre pærer.

verdensmaal-nr8
Mål 8: Anstendige arbeidsplasser og økonomisk vekst

Riwal søker å fremme bærekraftig økonomisk vekst gjennom produktiv sysselsetting og fokuserer på å bidra til motiverende og anstendig arbeid for alle ansatte i selskapet.

mål11
Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi bidrar til å redusere den negative miljøpåvirkningen per bedrift i storbyene. Vi har stort fokus på å resirkulere vårt avfall, gjenbruke vannet når liftene våre vaskes, bruke miljøvennlig belysning i form av LED-lys, samt erstatte alt vårt arbeidstøy.

mål12
Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Hos Riwal jobber vi hver dag for å sikre et ansvarlig forbruk av arbeidstøy.