Våre bærekraftige initiativer


Riwal øker innsatsen når det gjelder bærekraft. Vi har satt våre bærekraftsmål i tråd med FNs bærekraftsmål (SDG). Selskapet har satt globale mål ved siden av disse verdensmålene som implementeres i alle 16 land hvor Riwal har aktiviteter.

Vi prøver, hvor det er mulig, å arbeide på samme måte på tvers av konsernet. Imidlertid har hvert land sine egne metoder for å bidra til disse målene.


Initiativer fra våre Riwal-land

Initiativer på tvers av Riwal Group

Ofte er disse ideene en vinn-vinn. Som da Riwal endret såpen til en såpe med lavere pH-verdi. Dette er bedre for folks hender, og det er også bedre for miljøet.

Dette skiftet kommer ikke fra arbeidsplassen. I stedet for å lære noe på jobben og implementere det hjemme, kommer denne tankegangen hjemmefra og påvirker arbeidsplassen. Dette er en stor fordel for Riwal, da det betyr at våre bærekraftsmål allerede er i tråd med verdiene til våre kolleger.