Slik jobber Riwal med grønn omstilling.

Grønn omstilling er en av våre hovedprioriteter hos Riwal, og vi anser det som essensielt å operere mer bærekraftig som virksomhet, og ikke minst å tilby bærekraftige maskiner til våre kunder.

Våre maskiner brukes i mange sektorer, inkludert bygg, installasjon, vedlikehold, industri og logistikk. Byggebransjen står overfor en stor omstilling for å redusere CO2-utslippene – og vi ønsker å bidra i denne prosessen.

Derfor ser vi en viktig rolle for Riwal i overgangen til et klimanøytralt og sunt miljø. Vi er engasjert i menneskers helse og forbedringen av det naturlige miljøet.

Ecovadis Gold Rating


EcoVadis vurderer bedrifter basert på deres bærekraftsprestasjoner ved å se på deres innsats innenfor temaer som miljø, arbeid, forretningsetikk og bærekraftig innkjøp. På nåværende tidspunkt har vi en EcoVadis Gold-medalje (2022), noe som plasserer oss blant de øverste 5% av vurderte bedrifter. Vi ønsker å bevise vårt engasjement for våre bærekraftsmål og streber etter å oppnå en EcoVadis Platinum-nivå innen 2025.

Riwal har opnået en Ecovadis Gold Medal rating baseret på vores indsats i at blive mere bæredygtige.

De fem fokusområdene er:

  • CO2-utslipp fra våre aktiviteter
  • Å leie i stedet for å eie
  • Sirkulær bruk av materialer
  • Et bærekraftig arbeidsmiljø
  • Engasjement i lokalsamfunnet
Riwal "Lifting Sustainability" kampagne for en mere bæredygtig byggebranche.Fokusområde 1: CO2-utslipp fra våre aktiviteter

Innen 2030 sikter vi mot å redusere utslippsnivået fra maskinene våre med 30% sammenlignet med 2020. På denne måten hjelper vi våre kunder med å overholde stadig strengere lover og reguleringer, samt å oppfylle deres egne bærekraftsmål. Elektrifisering av vår flåte er derfor en topprioritet. Ved utgangen av 2022 var 65% av vår flåte i Europa allerede elektrisk drevet, og vi sikter mot 90% innen 2030. Vi utvider ikke bare vår utleieflåte med fullt elektriske arbeidsplattformer, men diesel-drevne arbeidsplattformer blir også konvertert av våre egne tekniske spesialister.

CO2-reduksjon oppnås ikke bare gjennom smarte endringer i vår utleieflåte. Det er også miljøgevinster å hente innen transportsektoren. Jo mer effektivt vi organiserer vår transport, desto færre kilometer må lastebilene våre kjøre. Og fordi nye modeller slipper ut færre skadelige stoffer, moderniserer vi kontinuerlig flåten vår av lastebiler og servicebiler. Ansatte med roller i – og rundt – transportavdelingen gjennomgår spesielle kurs for å kjøre så klimavennlig som mulig.

Fokusområde 3: Sirkulær bruk av materialer

Ved å jobbe etter sirkulære prinsipper reduserer vi vårt behov for primære råmaterialer og tillater at materialer sirkulerer i kretsløp. Det er blitt utviklet flere initiativer innenfor Riwal for gjenvinning av råmaterialer. For eksempel er det i flere land hvor vi opererer, blitt investert i et intelligent avløpssystem for våre vaskehaller, noe som reduserer vannforbruket med opptil 67%.

I 2022 ble 73% av vårt avfall gjenvunnet, og vårt mål er å få 90% av avfallet gjenvunnet innen 2030. Ved gradvis å øke andelen fornybare og gjenvunnede råmaterialer, og redusere andelen primære råmaterialer, sikter Riwal mot å redusere den miljømessige påvirkningen skapt av bruken av råmaterialer og materialer.

Fokusområde 4: Et bærekraftig arbeidsmiljø

Hos Riwal ønsker vi å operere så energieffektivt som mulig. Som en del av dette har vi innført følgende tiltak:

  • Vi gjenbruker vannet i vaskehallene våre til maskinene.
  • Vi har inngått et grønt partnerskap med Fristads Kansas, som betyr at alle våre mekanikere og sjåfører jobber i bærekraftige arbeidsklær fra Kansas» kolleksjon Fristads Green, som er verdens første miljødeklarerte arbeidsklærkolleksjon. Videre har vi satt opp kurver der man kan levere inn sitt slitte arbeidstøy, som vil bli returnert til Kansas slik at materialene kan gjenvinnes.
  • Energisparende belysning – Riwal bytter til LED-lys som en del av vår bærekraftighetsplan.
  • Hele konsernet jobber med håndtering av avfall og riktig deponering av kjemikalier.


Våre mål for 2030

CO2-utslipp

-30%

Genanvendt avfall

90%

Elektriske maskiner i flåten

90%