Tilmeld nyhedsbrevFAQ
Denmark - Danish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish
 • United Kingdom - English

IPAF 3b - bomlifte

Dette IPAF operatør kursus er for brugere af “mobil bom” maskinerne (hovedsageligt kendt som ”Bomlifte”). Disse maskiner er kørt ind på arbejdsstationen og kan elevere uden brug af ben. Disse maskiner kan også køres, mens de er eleveret.

 

Varighed:

1 dag

 

Adgangskriterier for kurset:

Efter som montage og brug af mobilløftende arbejdsplatforme (ENG: Mobile Elevating Work Platform - MEWP) kan være fysisk krævende, bør brugeren være i god fysisk form, i sund tilstand og bør generelt ikke have problemer med synet eller hørelsen, hjerteproblemer, forhøjet blodtryk, epilepsi, frygt for højder/svimmelhed, dårlig balance, nedsat funktion i lemmer, alkohol- eller stofmisbrug eller psykisk sygdom.

Hvis du har problemer med læsefærdigheder eller sprog forståelse, eller har nogen tvivl omkring din fitness vedrørende brug af MEWP, skal du fremlægge dem for din arbejdsgiver. Dette vil nødvendigvis ikke udelukke dig fra at benytte mobilløftende arbejdsplatforme, forudsat at din arbejdsgiver foretager en vurdering og er i stand til at iværksætte passende foranstaltninger for at imødekomme eventuelle vanskeligheder, du måtte have.

 

Mål:

At uddanne en operatør til at forberede og sikkert operere forskellige typer af mobilløftende arbejdsplatforme og at opnå en IPAF MEWP operatør licens.

Målsætninger:

I slutningen af kurset vil operatøren:

Have kendskab til de relevante sundheds- og sikkerhedsregulativer.

Have kendskab til ulykkesforebyggelse og kontrol. Have kendskab til kravene omkring beskyttelse af personale.

Have kendskab til behovet for at referere til maskinens opererende manual. Køre MEWP sikkert og kunne manøvrere maskinen som påkrævet. Dette vil betyde, at operatøren kan positionere sig og udføre den påkrævet opgave korrekt både indenfor og udenfor en bygning.

 

Teori:

Operatøren bør vide:

Før-brug tjek og daglig vedligeholdelse, som skal udføres inden arbejdet påbegyndes.

Den korrekte og mest sikre metode til at operere en specifik maskine. Den korrekte nødsituations procedure, kapaciteter og begrænsninger, som gør det muligt at operere sikkert. Valg og brug af beskyttelsesudstyr ved fald, forankringspunkter i platforme, ledningsstandarder, forklaring på fald arrest, typer af reb, korrekt tilpasning og benyttelse, rednings procedurer, nuværende anbefalinger (HSE and IPAF H1/05/05).

 

Programmet vil bestå af følgende emner:

Introduktion

Faciliteter, PAL kort overblik og før-bane teoritest.

MEWP Kategorier

Forskellige typer af MEWP og deres beskrivelse. Andre tilgængelige kurser.

Struktureret dele

Stabilisering, nivellering, chassis køre muligheder, drejemuligheder af pladen, bom/sax pakke og MEWP valg.

Regulativer og vejledning

ISO 18878, European, HSWA, PUWER, LOLER, MHSW, WAHR og RIDDOR.

Før-brug inspektioner/overdragelse

Grundige eksaminationer, tilvænning, før-brug inspektion, identificering af sikkerhedsobjekter og styring, defekthed og nødsituation ved fald.

Sikker styrings metoder og fare

Elektroniske fare, fald, flytning og rejsning, set-up, operation, brændstofpåfyldning, parkering og fastgørelse.

Teoritest

Individuel skriftlig test med forklaring på, hvilke krav der kræves for at bestå. At dumpe vil betyde, at deltageren vil være nødt til at gennemgå kurset igen en anden dag. Instruktører kan vælge at benytte enten Operatør teoritest papir A eller Operatør teoritest papir B.

Praktisk træning

 • Introduktion til den egentlige maskine – gå rundt og tilvænne sig MEWP
 • Vigtige komponenter – identifikation af hver komponent og dets funktion
 • Før-brug tjek og inspektion – fuldføre alle de påkrævede checks/inspektioner på de følgende ting: dæk, hovedramme, drejemuligheder af pladen, væskeniveau, slanger, elektroniske kabler, booms, bur, bremser, styring, lys, rejse, betjeningsanordninger (nedre/øvre), stifter/fastgørelsesbolte og mærkater samt yderligere punkter fra maskinens driftshåndbog.
 • Starte/stoppe maskinen – korrekt opstart- og slukkeprocedure.
 • Før-brug funktion tjeks – gøre maskinen fuldt funktionelt og fuldføre hele nedsætnings proceduren ved en nødsituation.
 • Tjek forud for rejser på vejene – f.eks. PTO frakoblet, bomme tilbagetrukket, stabilisatorer tilbagetrukket, maskine sikret, f.eks. ingen løse genstande.
 • Planlægge ruten – stigninger, adgang, overliggende forhindringer og jordbetingelser.
 • Køre ruten og manøvrere maskinen (hvor det er relevant) – sikre at ruten er fri, brug af assistent til signaler f.eks. at træne tætte manøvreringer og observere korrekte kørselsmetoder (hale sving mv.)
 • Opsætte maskinen til at arbejde – træne opsætning, barriere afgangskrav, vejkrav, stabilisator opsætning og udførelse af stabiliserings udvidelses tjek.
 • Standard operationel træning – udføre operationelle funktioner ved 75% af det fulde arbejdsområde så vidt det er muligt at udføre, observere alle sikkerheds øvelser.
 • Typiske arbejdsopgaver – udføre alle træningsøvelser med observering af alle sikkerhedsøvelser.
 • Parkere maskinen – sikre at maskinen er parkeret korrekt, motoren slukket, bremserne anvendt, nøglerne taget fra og alle forhindringer er fjernet. Korrekt brændstof genopfyldning procedure, diesel, LPG. Kontroller batteriet, opladning og sikkerhedsforanstaltninger.

 

Praktiske vurderinger

Individuelle verbale spørgsmål fra operatøren, praktiske verbale spørgsmål på papir og praktisk test baseret på brugen af MEWP operatør praktiske test plan med forklaringer på krav til at bestå. At dumpe vil betyde, at deltageren skal tage kurset om en anden dag.

Licens fornyelse

Brug af IPAF log bøger. (over 5 år burde log bogen have 60 noteringer).

Evaluering af kurset

Evaluering af kurset og slut.

Riwal | IPAF logo

 

 

 

 

IPAF 3b - bomlifte


Incompany