Tilmeld nyhedsbrevFAQ
Denmark - Danish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

SHEQ - Policy Statement

Riwal Gruppen A/S sætter nye standarder for samarbejde, med SHEQ ledelsessystemet for grupper som er koordineret og overvåget centralt. Vi stræber fortsat efter at give den bedste forbrugeroplevelse, ved at tilbyde effektive og sikre løsninger til arbejde i højden. ”Sikkerhed først” er essentielt for vores virksomhed, og vi leder konstant efter nye muligheder, for at forbedre vores arbejdsindsats og udvikle vores sikkerhedskultur. Vi dedikerer os også til at bruge vores globale ekspertise mere bæredygtigt i fremtiden, ved at omfavne bæredygtighed som en integreret del af vores tiltag og beslutninger. 

Vi ønsker at: 

 • Give den bedste forbrugeroplevelse med produkter og service der lever op til vores kunders forventninger, og som fuldstændigt tilfredsstiller deres krav.
 • Sikre og fastholde sunde, og sikre arbejdsbetingelser for vores ansatte (permanente og midlertidige), gæster, entreprenører og stakeholders.
 • Motivere vores medarbejdere til at agere sikkert, og tage hensyn til deres helbred og velbefindende.
 • Garantere at vores ydelser og aktiviteter bliver udført og administreret, med henblik på at beskytte miljøet.
 • Tage vores del af det bæredygtige ansvar, for et bæredygtigt liv til de kommende generationer, ved at bidrage til den bæredygtige udvikling, både økonomisk, samfundsmæssigt og socialt.
 • Fortsat identificere muligheder, risici og udviklingsmuligheder i vores værdikæde, ved at have helbred, sikkerhed, etik, miljø og menneskerettigheder in mente.
 • Aktivt kommunikere og fremme vores forpligtelse til vores politik, SHEQ målsætninger på alle organisatoriske niveauer, relevante stakeholders og til at dele vores bedste praksisser og viden i gruppen.
 • Fortsat vurdere og forbedre effektiviteten ved vores SHEQ ledelsessystem ved at gennemse vores målsætninger, risici, KPI’er og resultater. 

Indenfor helbred og sikkerhed 

 •  At beskytte helbredet og sikkerheden hos vores ansatte, entreprenører, kunder og tredjeparter og stille et sundt og sikkert arbejdsmiljø til rådighed.
 • Fortsat udvikle HSE arbejdsvilkårene, for at arbejde os endnu tættere på vores ”ingen ulykker” mål.
 • Forebygge arbejdsrelateret sygdom og helbredsmæssige problemer.
 • Konstant arbejde på at forbedre helbreds – og sikkerhedskulturen på alle niveauer i Riwal, ved brug af ”top down” og ”bottom up” fremgangsmåderne, hvor vi opfordrer til medarbejderengagement og feedback.
 • Levere alt nødvendigt udstyr, ressourcer og træning, til at forbedre sikkerheden og helbredet hos alle medarbejdere hos Riwal/Manlift.
 • Arbejde i overensstemmelse med gældende HSE nationale, regionale og lokale regler og reguleringer.
 • Arbejde I overensstemmelse med Riwals regler, ved overskridelse af nationale, regionale og lokale reguleringer og love. 

Indenfor Corporate Social Responsibility og bæredygtighed

 •  Tage højde for alle positive og negative miljømæssige, sociale og økonomiske indvirkninger vi har på samfund og stakeholders.
 • Promovere og forbedre velværet, arbejdsdueligheden og evnerne hos vores ansatte.
 • Gøre en indsats for at bidrage til 7 af de 17 mål for bæredygtig udvikling fra UN.
 • Lave fair aftaler og arbejde i overensstemmelse med de etiske standarder, og de gældende love og reguleringer.
 • Sikre overensstemmelse med vores etiske regler omhandlende integritet, korruption og diskrimination.
 • Konstant lede efter innovative og bæredygtige løsninger, hvori der er økonomiske, miljømæssige og sociale muligheder og balance.
 • Forøge vores energi og ressourcer gennem elektrificering af maskiner, effektiv transport, kuldioxid modregning or brug af genanvendelig energi.
 • Forøge vores effektive brug af vand og ansvarligt forvalte vores affaldsstoffer.
 • Beskytte miljøet såvel som de samfundsgrupper hvori vi arbejder og bor, ved at undgå forurening, minimere vores aftryk og investere i lokale initiativer.
 • Bruge OECD retningslinjerne for multinationale virksomheder som vores vejledende værktøj, til at kreere og opdatere denne politik.
 • Inkludere det I vores politik og reglement, at respektere og følge den universelle erklæring om menneskerettigheder og de universelle standarder fra den internationale arbejdsorganisation (ILO). 

Indenfor kvalitet

 •  At alt hvad vi foretager os, bliver gjort med henblik på vores kunder.
 • Aktivt lytte til vores kunders behov og forventninger, og derefter innovere vores produkter og ydelser til at møde dem.
 • Udvikle og vedligeholde de nødvendige processer, for at kunne levere den bedste kundeoplevelse.
 • Løbende måle, vedligeholde og øge Riwal’s viden gennem rekruttering af talent og træning.
 • Respektere stakeholder fortrolighed og det individuelle privatliv, mens vi samtidig forbliver åbne om alle andre dele af vores arbejde. 

At kunne levere den bedste forbrugeroplevelse og respektere helbred, sikkerhed og miljømæssige regler, er et individuelt ansvar for os alle, på alle niveauer i vores organisation. Denne politiske erklæring er en del af vores SHEQ ledelsessystem, der er organiseret på basis af ISO 9001, 45001, 14001 og CSR præstations stigen (baseret på ISO 26000 standarden) og den gælder for alle Riwal og Manlift medarbejdere, entreprenører, leverandører, gæster og andre vigtige forretningspartnere. Koncernens ledelse er ansvarlige for at skabe et passende arbejdsmiljø, der understøtter alle ovennævnte aspekter af denne politiske erklæring. 

Politikken vil blive gennemgået regelmæssigt, for at sikre at den er relevant of følger de seneste overholdelseskrav. Den vil blive gjort tilgængelig for alle interesserede parter. 


 

Dordrecht, 22 juli 2021


P. Torres, CEO

R. Timmers, CFO