Tilmeld nyhedsbrevFAQ
Denmark - Danish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

Riwal er din certificerede udlejer


Riwal er ISO, OHSAS 18001 og DRA certificeret, hvilket sikrer dig som kunde. Det betyder, at vi arbejder struktureret og systematisk med miljø og arbejdsmiljø, og indgår i et frugtbart samarbejde med vores kunder for at skabe den bedste kundeoplevelse. Når du tilmed vælger en DRA certificeret udlejer af materiel, kan du være sikker på, at vi også opfylder branchestandarderne opstillet af materielsektionen i Dansk Byggeri. 

 
I 'Downloads' ovenover har du mulighed for at hente Riwal certificeringer.

CERTIFICERINGER: 

 

DRA CERTIFICERING - HVAD FÅR JEG SOM KUNDE?

DRA certifikatet udstedes som bevis på, at Riwal følger lovgivningsmæssige krav og arbejder efter de branchestandarder for kvalitet, sikkerhed og miljø, som Materielsektionen i Dansk Byggeri har opstillet.

 

DRA ANBEFALES AF DANSK BYGGERI

En DRA certificeret materieludlejer er det sikre valg for dig, som går op i kvalitet, sikkerhed, driftsikkerhed og miljø. DRA certificeringen anbefales af Dansk Byggeri – idet certificeringen medvirker til at forbedre kvalitet, sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen.

Hør bl.a. vores direktør Claus Kromann udtale hvorfor det er vigtigt for Riwal at være DRA certificeret:

 

HVAD BETYDER DRA-CERTIFICERING FOR MIG SOM KUNDE? 

 

 • FÆRRE DRIFTSSTOP OG HØJERE EFFEKTIVITET

  Den høje kvalitet i det udlejede materiel gør dig mere effektiv, fordi der sker færre driftsstop og et effektivt samarbejde. Hos en DRA certificeret udlejer, som Riwal, er du sikker på, at lejet materiel er af meget høj kvalitet. DRA certifikatet er din garanti for, at Riwals materiel gennemgår et årligt intensivt eftersyn på et godkendt værksted, som er underlagt uvildig, ekstern kontrol. Certificering og kontrol varetages af det uafhængige kontrolorgan, Force Technology.

 

 • DIN VIRKSOMHED BLIVER MERE MILJØVENLIG

  Når du vælger Riwal, gør du samtidig din virksomhed mere miljøvenlig. Du er nemlig med til at mindske miljøbelastningen fra det lejede materiel, og dermed tager du som kunde også ansvar for miljøbelastningen. 

 

 • SIKKERHED FOR DINE MEDARBEJDERE 

  DRA certificeringen øger sikkerheden for både dine og Riwals medarbejdere. Øget fokus på sikkerhed og kvalitet betyder desuden, at dine medarbejdere benytter materiel, hvor sikkerheden er i top. Riwal arbejder målrettet for at sikre og forbedre et godt arbejdsmiljø. Det sker med et konstant fokus på arbejdsmiljøindsatsen. DRA certificeringen er derfor med til at forbedre sikkerheden i hele bygge- og anlægsbranchen.

Se videoen og bliv klogere på hvorfor det er vigtigt for os og for vores kunder, at vi er DRA certificeret. 

 

HVAD BETYDER ISO-CERTIFICERINGERNE? 

 

 • ISO 9001 - RIWALS KVALITETSPOLITIK 

Riwal er certificeret efter standarden ISO 9001 hvilket betyder, at vi arbejder struktureret og systematisk med vores kunder for at sikre den bedste kundeoplevelse. Fundamentet under alle aktiviteter og handlinger i Riwal er sikkerhed, operationel dygtighed og procesforbedringer. 

 

Sikkerheden for vores kunder og medarbejdere er en kerneværdi der går hånd i hånd med kvaliteten af produkterne, og bygger på stærkt engagement og proaktiv deltagelse af alle medarbejdere hvilket betyder, at den enkelte er ansvarlig for kvaliteten af sit arbejde. Kvalitet er en målestok for vores kunders opfattelse af vores produkter og service, og vores succes på markedet afhænger af vores evne til at opfylde eller overgå kundernes forventninger, og at levere den bedste kundeoplevelse.

 

Vi lytter til vores kunder, forstår deres behov og forsøger til stadighed at implementere bæredygtige forbedringer, såvel i processer som i produkter. Vi arbejder kontinuerligt på at forblive brancheførende ved hjælp af monitering af vores interessenter, herunder kunder og konkurrenter. Vi udfører løbende forbedringer og har standardiseret vores processer, både lokal og globalt, så vi altid sikrer den samme høje kvalitet i et Riwal produkt.

 

Riwals forretningsmodel er bundet op på den bedste kundeoplevelse i branchen, og det er denne der – sammen med vores kvalitetsmål - skal danne grundlag for den fortsatte vækst, med fokus på kundernes behov. 

 

 •  ISO 14001 - RIWALS MILJØPOLITIK

Riwal er certificeret efter standarden ISO 14001, hvilket betyder, at vi er bevidste om vores miljøansvar og forpligtet til at arbejde systematisk med miljøledelse.

 

Vi identificerer og forstår vores miljømæssige påvirkning i vores aktiviteter, og arbejder konstant på at reducere disse. Vi arbejder målrettet på at energieffektivisere både vores interne processer og vores transporter, at reducere vandforbrug og emissioner, samt at genbruge og genanvende affald og kemikalier, sikkert og skånsomt via ansvarlige affaldsbehandlere.

 

Vi udbyder materiel til vores kunder, der på en effektiv måde løser den aktuelle opgave, og med mindst mulig udledning til, og påvirkning af, omgivelserne til følge. Via effektiv risikostyring og kontinuerlig overvågning af aktiviteter og rammevilkår, overholder vi gældende lovgivning, og kommunikerer åbent og sagligt i konstruktiv dialog med myndigheder og andre interessenter.

 

 • OHSAS 18001 - RIWALS ARBEJDSMILJØPOLITIK

Riwal er certificeret efter standarden OHSAS 18001 hvilket betyder, at vi er bevidste om vores arbejdsmiljøansvar og forpligtet til at arbejde systematisk med arbejdsmiljøledelse.

 

Riwal ønsker at være en attraktiv arbejdsplads. Vi tager hensyn til den enkelte medarbejder og giver plads til udvikling, og til at talenter kan foldes ud. Vi ser muligheder i stedet for at tænke begrænsninger. I Riwal er alle medarbejdere en vigtig ressource, og vores arbejdsmiljøpolitik skal danne grundlag for at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor alle trives. Et godt arbejdsmiljø skabes i fællesskab, og alle er således ansvarlige for at bidrage hertil, med god tone og gensidig respekt.

 

Vi prioriterer hensynet til det fysiske arbejdsmiljø både ved enhver ændring af arbejdets tilrettelæggelse, samt ved indkøb og ombygning, for derved at undgå arbejdsulykker, nedslidning og fravær. Vi inddrager vores medarbejdere i disse processer for at sikre indflydelse og dermed et bedre psykisk arbejdsmiljø.

 

Med en fælles tilgang og ens processer standarder depoterne imellem, er vores grundholdning at: 

Dette efterlever vi ved at: 

Sikre, at arbejdsmiljøpolitikken og -ansvaret er kendt 

Overholde de til enhver tid gældende aftaler og lovgivning på området 

Sætte mål for arbejdsmiljøarbejdet og følge nøje op herpå 

Reducere og forebygge arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser 

Arbejde systematisk og forebyggende af arbejdsmiljøet 

Vi ønsker åben dialog omkring vores arbejdsmiljø 

Vi ikke går forbi, men agerer på en usikker situation