Tilmeld nyhedsbrevFAQ
Denmark - Danish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

Årseftersyn af din lift

Riwal er en del af liftkontrolordningen under Dansk Byggeri's Materielsektion og tilbyder således lovpligtigt års-inspektion af lifte og teleskoplæssere.

Riwal er en del af liftkontrolordningen under Materielsektionen og tilbyder således lovpligtigt års-inspektion af lifte og teleskoplæssere. Kvaliteten af arbejdet på vores værksteder bliver løbende overvåget af Teknologisk institut.

 

Hvad er årseftersyn og sagkyndige inspektioner?

Årligt eftersyn er et årligt lovpligtigt eftersyn for at kontrollere, at alt arbejdsudstyr, der anvendes af medarbejdere eller lejede i virksomheden, er sikkert. Dette kan sammenlignes med et EU-syn på personbiler, hvor kontrollen nøje tjekker maskinens funktion og stand. Kontrol af bestemte typer udstyr som fx forskellige former for løfteudstyr skal udføres af et såkaldt certificeret ekspertfirma, som Riwal er.

Generelt har Liftkontrolordningen til formål at styrke sikkerheden når man arbejder med personlifte. Liftkontrol giver dig sikkerhed for, at din lift har været til lovpligtigt årseftersyn hos et godkendt værksted, der løbende bliver kontrolleret af tekniske eksperter fra et uafhængigt kontrolorgan. Det er Teknologisk institut, der er uafhængigt kontrolorgan for Liftkontrolordningen. 

Udover krav om et årligt eftersyn, skal udstyr også gennemgå særlige eftersyn, blandt andet hvis det har været involveret i en ulykke eller hændelse, der kan påvirke sikkerheden og gøre udstyret muligvis ikke længere anvendeligt.

 

Vigtigheden af sagkyndig inspektion af lifte og teleskoplæssere

Årlige eftersyn og regelmæssig service er naturligvis ikke noget, der skal udføres, bare fordi det er lovpligtigt. Hvis din virksomhed udfører arbejde i højden og bruger motoriseret udstyr, bør sikkerhed være deres første prioritet. Det skyldes, at sikkert udstyr og sikker drift er afgørende for at sikre gode arbejdsforhold og undgå ulykker, skader eller fejl. Ved at lade Riwals team udføre inspektioner af din virksomheds løfteudstyr, kan du være sikker på, at udstyret fungerer som det skal og er sikkert at bruge i fremtiden.

Husk at tekniske fejl og problemer kan opstå uventet og til enhver tid, også efter at der er gennemført et årligt eftersyn. Vi anbefaler derfor, at du også kontakter os for service og vedligeholdelse, hvis behovet opstår, eller der er usikkerhed omkring udstyret. Vi står klar til at hjælpe og tilbyder også salg af reservedele, hvis behovet skulle opstå.

For yderligere information kontakt et af vore værksteder på +45 88 17 81 17 eller send en mail til lift_dk@riwal.com