Riwal 0
Menu
ŽIVLJENJE JE KRATKO

Varnost je na prvem mestu

V našem poslu je varnost bistvenega pomena za našo ponudbo izdelkov. V praksi to pomeni, da imamo varno opremo, varne postopke ter znanje in zavedanje, ki prihaja iz usposabljanja in je vgrajena v varnostni kulturi. 
 
Varna oprema
Varna oprema se začne s kakovostno opremo in vzdrževanjem strokovnjakov. Ko se oprema vrne v eno od naših skladišč, se preveri od vrha do tal, in če je potrebno se opravijo potrebna vzdrževalna dela. Vsa oprema je tudi pregledana in letno odobrena.
 
Varna praksa
Zagotavljamo varno prakso na vsaki stopnji z upoštevanjem standarda OHSAS 18001, ki je mednarodni standard za zdravje in varno upravljanje. Certifikat OHSAS 18001 je zagotovilo za naše stranke, da imamo vseobsegajoč sistem, da se zmanjša tveganje za nesreče na sam minimum.
 
Varnostna kultura
Varna oprema in varne prakse so ena stvar, ki pa niso dovolj brez vednosti in varnostne kulture. Zato smo uvedli usposabljanja za naše ljudi, in zato nudimo usposabljanje za varno delovanje naše opreme za naše stranke, s certificiranimi trenerji. Kadar lokalni varnostni predpisi zahtevajo posebne certifikate, smo se prepričali, da so vsi delavci in nadzorniki uspešno zaključili z zahtevano izobrazbo in so v celoti v skladu s temi predpisi.
 
Vsako srečanje zaposlenih na katero koli od naših skoraj 60 depojih se začne z varnostjo. Vsak teden ključno osebje opravi "varnostni sprehod" po skladišču za preverjanje morebitnih tveganj. In na splošno naprošamo naše zaposlene, da podajo predloge, kadar vidijo nekaj, kar bi lahko predstavljalo tveganje za varnost. Vse težave in incidenti so zabeleženi na naši "tabli izboljšav" - in delujejo za naprej. Naš cilj je nič nesreč in incidentov, trudimo se, da bi to dosegli s proaktivnim pristopom k varnosti.
 
Certifikat za varnost in kakovost:
OHAS 180.001 standard za zdravje pri delu in varno upravljane