NewsletterPolitika varstva osebnih podatkov
Slovenia - Slovenian
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

Prejeli smo platinasto boniteto odličnosti

Ponosni smo, da smo za svoje poslovanje prvič prejeli najboljšo bonitetno oceno. Pogoj za platinasto odličnost je 5 zaporednih let zlate bonitetne ocene.

Podjetja s platinasto bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

 • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
 • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
 • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost)

Gospodarski subjekti s platinasto boniteto odličnosti imajo 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Priznanje nam je vsekakor dalo nov zagon in motivacijo za še boljše delo v bodočnosti, hkrati pa je tudi potrditev, da smo na pravi poti. Vedno si prizadevamo našim strankam zagotoviti najboljšo potrošniško izkušnjo, in sicer od prvega svetovanja pri izboru najprimernejše opreme za delo na višini, brezhibno in hitro dostavljeno dvižno napravo, pa do točno izdanega računa. Seveda pa je tu še ogromno vmesnih korakov, ki prispevajo k pozitivnem rezultatu in najpomembnejše, timsko delo zaposlenih znotraj podjetja.