NewsletterPolitika varstva osebnih podatkov
Slovenia - Slovenian
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish
 • United Kingdom - English

Pridobili smo certifikat ISO 45001:2018

Standard ISO 45001:2018 je integracija sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu v svoje poslovne procese. Služi preventivnem delovanju in aktivnosti za celovit pregled nad varnostjo in zdravjem pri delu.

Omenjeni standard je nadgradnja OHSAS 18001 in ga bo po določeni tranziciji tudi uradno zamenjal.

Zavedamo se, da je zdravje in varnost pri delu bistvenega pomena, zato tudi sami prednostno obravnavamo vse teme in zahteve, ki so s standardom povezane. V Riwal-u za področje več njih skrbi posebna SHEQ (Safety Health Environment Quality) ekipa, ki v vsaki državi zasleduje cilje s področja varnosti, zdravja, okolja in kakovosti pri delu. Celotno področje je za Riwal izjemnega pomena in tudi del trajnostne strategije in vizije podjetja. Tako poskušamo na različne načine pozitivno vplivati na naše okolje, zaposlene in izboljšati proces dela za boljši jutri vseh nas.