Uprawnienia UDT

Uprawnienia żurawie

Czas trwania 1 Day
Cetyfikat Zgodne z lokalnymi wytycznymi
Lokalizacje Wszystkie oddziały Riwal
Zarezerwuj Dowiedz się więcej

Dlaczego warto wybrać nasz kurs?

Nasze szkolenia są zgodne z rygorystycznymi normami Urzędu Dozoru Technicznego, co gwarantuje pełne uprawnienia do obsługi żurawi. Zyskasz nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznej pracy z tymi potężnymi maszynami.

Nasi instruktorzy to eksperci, posiadający bogate doświadczenie praktyczne. Dzięki ich wskazówkom nauczysz się skutecznej manipulacji żurawiami, zarządzania obciążeniem oraz zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Nasze centra szkoleniowe znajdują się w 8 lokalizacjach na terenie Polski. Flota wyposażona jest nowoczesne maszyny, co umożliwia realistyczne symulacje sytuacji występujących na placu budowy. Komfortowe warunki szkoleniowe sprzyjają skutecznej nauce.

Jaki zakres merytoryczny obejmuje kurs obsługi żurawi?

Znajomość przepisów

Zapoznanie się z obowiązującymi przepisami BHP oraz wymaganiami UDT

Wiedza teoretyczna

Zajęcia teoretyczne z zakresu bezpiecznej obsługi maszyn

Wiedza praktyczna

Zajęcia praktyczne z maszynami prowadzone na placu manewrowym

Sprawdzenie wiedzy

Wewnętrzny test sprawdzający nabytą wiedzę i umiejętności

W RIWAL oferujemy kursy na żurawie, nazywane dawniej uprawnieniami II Ż. Są to następujące kategorie:

Żurawie są to maszyny o zasięgu ograniczonym i ruchu przerywanym, przeznaczone do podnoszenia i przemieszczania ładunków w przestrzeni za pomocą haka lub innego urządzenia chwytającego. Mają zastosowanie na placach budów, w sektorze usługowym, w branży logistycznej oraz przemyśle.
W RIWAL można odbyć szkolenie kończące się egzaminem UDT, które uprawnia do obsługi żurawi. Po zdanym egzaminie kursant staje się operatorem dźwigu wybranego typu. 

JAK PRZEBIEGA KURS NA OPERATORA ŻURAWIA?

Kurs na żurawie w RIWAL dzieli się na część teoretyczną i praktyczną i obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Akty prawne
  2. Formy Dozoru Technicznego
  3. Rodzaje i zakres badań wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego
  4. Rodzaje i podział żurawi i cięgników
  5. Podstawowe dane techniczne żurawia
  6. Budowa żurawia
  7. Urządzenia zabezpieczające
  8. Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy
  9. Obowiązki operatora przed przystąpieniem, w czasie i po pracy na urządzeniu
  10. Czynności zabronione

GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ SZKOLENIA UDT NA ŻURAWIE?

Kurs na żurawie stacjonarne przeprowadzane są w lokalizacji klienta. Natomiast szkolenie na żurawie przewoźne  może być prowadzone w każdym z oddziałów RIWAL po zebraniu odpowiedniej liczby kursantów.  Standardowo odbywa się w każdy wtorek w oddziale RIWAL Poznań. Terminy wszystkich szkoleń  UDT są na bieżąco aktualizowane w kalendarzu szkoleń.  Riwal prowadzi także inne kursy UDT: na podesty ruchome, na ładowarki teleskopowe, na wózki widłowe oraz szkolenia IPAF uprawniające do pracy na podnośnikach za granicą.
Dla wygody klientów część teoretyczna kursu na operatora żurawia może odbyć się także w formie online.

Zarezerwuj Sprawdź dostępność
Czas trwania 1 Day
Cetyfikat Zgodne z lokalnymi wytycznymi
Lokalizacje Wszystkie oddziały Riwal