Tilmeld nyhedsbrevFAQ
Denmark - Danish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

Nye regler om førercertifikater til kraner, gaffeltruck og teleskoplæssere

Manitou teleskoplæsser | Riwal Danmark
Fra den 1. januar 2018 bliver der ændret i uddannelsesstrukturen i reglerne om førercertifikater til kraner, gaffeltruck, gaffelstablere og teleskoplæssere. Dette betyder, at reglerne bliver forenklet, så ti uddannelser bliver til syv og at det samtidigt bliver mere fleksibelt i forhold til nye maskiner på markedet.

 

Teleskoplæssere

Der vil fremover kun være én uddannelse til teleskoplæssere. Uddannelsen svarer til den nuværende teleskoplæsser A-uddannelse. Uddannelseskravet vil gælde for førere af teleskoplæssere, som har mekanisk løft af byrden placeret på gafler, eller som bruges til løft af containere i terminalområder.

Som noget nyt vil der også blive krav om teleskoplæssercertifikat, når teleskoplæsseren bruges til løft af personer. De nuværende teleskoplæsser A-certifikater vil også fremover give ret til at føre teleskoplæssere med mandskabskurv.

Den nuværende teleskoplæsser B-uddannelse udgår. Hvis teleskoplæsseren skal bruges til kranarbejde – og løftekapaciteten er over 8 tonsmeter – skal man fremover både have bestået teleskoplæsseruddannelsen og kranbasisuddannelsen. Kranførercertifikater efter de gældende regler vil – for så vidt angår kranarbejde – fortsat være gyldige som supplement til teleskoplæssercertifikatet.

 

Kranføreruddannelser

Fremadrettet  vil der være fire lovpligtige kranføreruddannelser:

 • Kranbasis – der omfatter alle typer af kraner over 8 tons/tonsmeter.
 • Mobile kraner over 8 tonsmeter – der er en overbygning til kranbasisuddannelsen.
 • Mobile kraner over 30 tonsmeter – der bygger ovenpå ”Mobile kraner over 8 tonsmeter”.
 • Tårnkraner og fast opstillede kraner over 8 tonsmeter – der er en overbygning til kranbasisuddannelsen.

Den nedre grænse for, hvornår der stilles krav om kranførercertifikat, bliver ensrettet, så der fremover kun kræves uddannelse og certifikat til kraner med en tilladt belastning på over 8 tons/tonsmeter – uanset krantype. Det betyder, at færre personer vil blive omfattet af førercertifikatreglerne.

De nye regler sætter øget fokus på arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte. Det gælder dels i forhold til de ansattes brug af kraner med en tilladt belastning på op til 8 tons/tonsmeter, dels i forhold til de ansattes arbejde med konkrete krantyper og udførelsen af konkrete kranopgaver uanset kranstørrelse.

Kranbasisuddannelsen vil både blive udbudt som et kursus til personer, som alene har brug for at føre travers- og portalkraner o.l., og som led i et samlet kursusforløb for personer, som skal føre mobile kraner og/eller tårnkraner og fast opstillede kraner med en tilladt belastning på over 8 tonsmeter. Kranbasisuddannelsen som tages i kombination med uddannelserne ”Mobile kraner” og ”Tårnkraner og fast opstillede kraner over 8 tonsmeter”, giver også ret til at føre travers- og portalkraner.

 

Gaffeltruck og gaffelstablere

Gaffeltruck- og gaffelstableruddannelserne bevares begge uændret. Nyt er dog, at gaffeltruckcertifikater, der er udstedt efter den 1. januar 2018, ikke vil give ret til at føre teleskoplæssere. Gaffeltruck B-certifikater, der er udstedt efter de gældende regler, vil give ret til at føre teleskoplæssere indtil den 31. december 2018.

Læs mere på arbejdstilsynets hjemmeside.