NewsletterSzybka oferta wynajmuFAQ
Poland - Polish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish
 • United Kingdom - English

Kurs na wózki widłowe - dawna kategoria 2WJO

Szkolenia dla operatorów oferowane przez Riwal uprawniają do obsługi wózków widłowych, czyli wózków jezdniowych podnośnikowych, z wyłączeniem specjalizowanych (dawniej kat. IIWJO).

Od 10 sierpnia 2018 roku obowiązują nowe przepisy dla operatorów wózków widłowych – każda osoba obsługująca wózki musi posiadać uprawnienia wydane przed Urząd Dozoru Technicznego. Więcej o zmianach przepisów przeczytasz na blogu Riwal.

 

 

W Riwal zdobędziesz uprawnienia UDT po odbyciu szkolenia kat. IIWJO. Prowadzący kursy to wykwalifikowani szkoleniowcy Riwal z wieloletnim doświadczeniem, którzy przygotują kursantów do egzaminu przed komisją UDT.

W szkoleniach mogą brać udział osoby indywidualne oraz pracownicy firm.

Kursy przeprowadzamy w oddziałach Riwal a także w siedzibie Klienta.

Aby wziąć udział w kursie wymagane są dokumenty: zaświadczenie lekarskie do pracy na wózkach jezdniowych, dowód osobisty, zaświadczenie kwalifikacyjne spoza UDT (dla szkoleń skróconych*) 

Na szkoleniu na wózki widłowe w Riwal przedstawiamy tematy z zakresu:

– Aktów prawnych. Dozoru Technicznego

– Rodzajów maszyn i ich parametrów

– Środków wymaganej i dodatkowej ochrony osobistej

– Pojęcia stateczności i momentu wywrotowego

– Mechanizmów zabezpieczających elektrycznych, hydraulicznych i mechanicznych

– Czynności przed przystąpieniem do pracy, w trakcie pracy i po zakończeniu pracy

– Diagramów udźwigu

– Pracy w trudnych warunkach

– Wymiany butli

Po wykładach na temat teorii odbywają się zajęcia praktyczne na wózkach widłowych. Następnie przeprowadzany jest egzamin przed komisją UDT – wszystko co dotyczy kursu i uprawnień załatwiamy w jednym miejscu. Uprawnienia wydane przez UDT, po zdanym egzaminie, wysyłane są pocztą do osób, które brały udział w szkoleniu.

 

 

*- jeśli przystępujący do szkolenia mają zaświadczenia kwalifikacyjne spoza UDT nie muszą brać udziału w całym szkoleniu, przeprowadzimy przygotowanie teoretyczne przed egzaminem UDT - w atrakcyjnej cenie!

Kurs na wózki widłowe - dawna kategoria 2WJO


Starting in the 1950s up to 2002, astronauts were sponsored and trained exclusively by governments, either by the military or by civilian space agencies