NewsletterSzybka oferta wynajmuFAQZłóż zamówienie na wynajem
Poland - Polish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

Kursy na ładowarki teleskopowe

Uprawnienia na ładowarkę teleskopową


Zajmujemy się szkoleniami dla operatorów ładowarek teleskopowych. Odpowiednie uprawnienia operatora uprawniają do obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem tzw. ładowarek teleskopowych (dawniej kat. 1WJO).

Aby przystąpić do szkolenia należy dostarczyć kopię badań lekarskich do pracy na wózkach jezdniowych lub UTB oraz prawidłowo wypełniony wniosek ze zgłoszeniem na szkolenie. Wniosek można pobrać TUTAJ

Szkolenia odbywają się we wszystkich oddziałach RIWAL Poland lub u Klienta. Terminy szkoleń znajdują się TUTAJ.

Przeprowadzamy także szkolenia w terminach ustalanych indywidualnie z klientami.

Kurs na ładowarki teleskopowe składa się z:

- części teoretycznej - RIWAL w ramach przygotowania do egzaminu UDT oferuje prócz wykładu także testy online. Testy zawierają przykładowe pytania egzaminacyjne UDT,

- części praktycznej - nauki operowania ładowarką teleskopową


Zakres szkoleń:

 • Zapoznanie się z obowiązującymi przepisami BHP oraz wymaganiami UDT
 • Zajęcia teoretyczne z zakresu bezpiecznej obsługi maszyn
 • Zajęcia praktyczne z maszynami prowadzone na placu manewrowym
 • Wewnętrzny test sprawdzający nabytą wiedzę i umiejętności
 • Szkolenie kończy się egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego

Zapisz się na kurs i zdobądź uprawnienia na ładowarkę teleskopową!

Kursy na ładowarki teleskopowe


Starting in the 1950s up to 2002, astronauts were sponsored and trained exclusively by governments, either by the military or by civilian space agencies