NewsletterSzybka oferta wynajmuFAQZłóż zamówienie na wynajem
Poland - Polish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish
 • United Kingdom - English

Informacje techniczne

30 mar

RESURS - czy znasz podstawowe informacje?

W związku z wejściem w życie nowych przepisów, od 6 grudnia 2019 r. wszystkie urządzenia transportu bliskiego muszą mieć obliczony tzw. resurs.

 

Co to właściwie jest RESURS UTB?

Resurs to „parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania”.

Innymi słowy resurs maszyny to ustalony czas eksploatacji urządzenia wyrażony w odpowiednich dla niego jednostkach, w którym gwarantowane jest bezpieczeństwo i sprawność użytkowania maszyny. Resurs UTB dotyczy zatem także podestów ruchomych, ładowarek teleskopowych i wózków widłowych. Musi być wykonany dla maszyn używanych, czyli starszych niż rok. Jest wymagany przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego przed wykonaniem przez nich okresowego przeglądu maszyny i dopuszczeniem jej do dalszej eksploatacji.

Informacje dotyczące resursu znajdują się m.in. w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

 

Dlaczego określa się resurs ?

Maszyny do pracy na wysokości zużywają się. Proces zużycia podestów ruchomych czy wózków widłowych związany jest z przetwarzaniem energii w pracę mechaniczną i towarzyszącymi im siłami, które oddziałują na siebie. Nie jest możliwe wyprodukowanie maszyny w taki sposób, aby można było ją użytkować nieskończenie długo. Resurs wózka widłowego czy innych urządzeń UTB określa się dla bezpieczeństwa operatorów obsługujących na co dzień sprzęt to pracy na wysokości.

 

Kto dokonuje określenia stopnia resursu?

Obowiązek każdorazowego określenia resursu ciąży na eksploatującym maszynę.
Zgodnie z punktem 5 i 6 paragraf 7 wyżej wymienionego rozporządzenia:

 „Eksploatujący, w przypadku gdy nie jest znany resurs UTB, określa go na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej.” 

 „Eksploatujący, w przypadku przekroczenia resursu UTB, przeprowadza ocenę stanu technicznego UTB lub zleca jej przeprowadzenie.”

To on, zgodnie z wytycznymi jest odpowiedzialny za gromadzenie dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania resursu urządzenia. Posiadanie takiej dokumentacji jest niezbędne do odbioru maszyny przy corocznym badaniu przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego. Należy się przygotować na to, że oprócz dziennika konserwacji i księgi rewizyjnej maszyny, Inspektor zażąda druku potwierdzającego resurs danej maszyny. Dlatego potocznie funkcjonuje nazwa resurs UDT. W praktyce warto powierzyć obliczenie resursu kompetentnej osobie, posiadającej wiedzę w zakresie konserwacji, specyfiki maszyn i warunków ich eksploatacji, która zrobi to rzetelnie.

W RIWAL wykorzystanie resursu określają na zlecenie klienta konserwatorzy lub doświadczeni mechanicy – osoby znające wszystkie parametry maszyn, sposób ich działania oraz proces zużywania się komponentów. To oni, po dokładnym sprawdzeniu wskazanych przez ustawodawcę funkcji i elementów podnośnika, ładowarki czy wózka widłowego wystawiają orzeczenie, czy maszyna osiągnęła czy nie osiągnęła resursu.

 

Jak oblicza się resurs?

Podstawowe parametry brane pod uwagę do prawidłowego obliczenia stopnia wykorzystania resursu określa ustawodawca. W przypadku maszyn takich jak podesty ruchome, ładowarki teleskopowe czy wózki widłowe do resursu ważne jest pozyskanie rzetelnych informacji na temat:

 • ilości cykli pracy urządzenia,
 • długości wykonywanych cykli pracy,
 • przenoszonego obciążenia,
 • wysokości podnoszenia.

 

Kiedy maszyna osiąga resurs ?

Producenci maszyn tacy jak m.in. JLG, Genie, Magni zwykle nie określają żywotności urządzeń. Urząd Dozoru Technicznego uznaje iż maszyna osiąga resurs po 10 latach użytkowania, lub po przepracowaniu przez nią 7/8/9 tysięcy godzin - w zależności od modelu i od tego, co nastąpi pierwsze. Ilość przepracowanych godzin może jednak nie być miarodajna, jeśli maszyna pracowała w wyjątkowo trudnych warunkach. Po przepracowaniu określonej granicznej ilości godzin, lub przy pracy w trudnych warunkach nawet wcześniej, maszyna kwalifikuje się do Przeglądu Specjalnego, bez którego nie może dalej być eksploatowana. W ramach Przeglądu Specjalnego dokonywana jest bardzo szczegółowa kontrola parametrów i funkcji urządzenia i zalecane są niezbędne działania serwisowe. Po wykonaniu tych zaleceń, resurs maszyny nalicza się od początku i może ona pracować.

 

Serwis RIWAL świadczy zarówno usługi określania resursu jak i Przeglądu Specjalnego oraz wykonuje remonty generalne maszyn, które osiągnęły już swoją żywotność ze względu na ich wiek, cykle pracy bądź zużycie i ciężkie warunki w jakich pracowały na budowie.
Zapraszamy do kontaktu +48 781 800 215 , @: serwis-sprzedaz@riwal.com lub wypełnienia zgłoszenia na stronie Serwis zewnętrzny 

 

Więcej szczegółowych informacji dotyczących resurs znajdziecie Państwo na stronach Urzędu Dozoru Technicznego.

 

 • Sebastian Surowie / Kronospan Mielec Sp. z o.o. 25 Jan

  Dzień dobry, Proszę o wycenę wykonania obliczeń resursu dla 27 urządzeń. W większości są to urządzenia które pracują w różnych warunkach, o różnym obciążeniu. Możliwe, że do każdego trzeba będzie podejść indywidualnie.

Dodaj komentarz