LeievilkårNyhetsbrev
Norway - Norwegian
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

Sakkyndig kontroll av løfteutstyr

Riwal Norge AS er sertifisert for sakkyndig kontroll av lift og teleskoptruck gjennom Norsk Sertifisering AS. Vi tilbyr årlig sertifisering av dine maskiner.


 

Hva er årskontroll og sakkyndig kontroll?

Årskontroll er en årlig, lovpålagt inspeksjon for å kontrollere at alt av arbeidsutstyr som er i bruk av ansatte eller innleide personer i bedriften er trygt. Dette kan sammenlignes med en EU-kontroll på personbiler, hvor kontrollen nøye sjekker maskinens drift og tilstand. Kontroller av bestemte typer utstyr som ulike former for løfteredskap må gjennomføres av en såkalt sertifisert sakkyndig virksomhet, noe Riwal er. 


I tillegg til krav om en årlig kontroll, må utstyr også gå gjennom spesialkontroll blant annet dersom det har vært involvert i en ulykke eller hendelse som kan påvirke sikkerheten og gjøre at utstyret muligens ikke lenger kan brukes.


 

Viktigheten av sakkyndig kontroll av løfteutstyr

Årskontroll og regelmessig service er selvfølgelig ikke noe som burde gjennomføres kun fordi det er lovpålagt. Dersom din bedrift utfører arbeid i høyden og tar i bruk motorisert utstyr burde sikkerhet være deres førsteprioritet. Dette er fordi sikkert utstyr og sikker drift er essensielt for å sikre gode arbeidsforhold og unngå ulykker, skader eller feil. Ved å la teamet til Riwal utfør en sakkyndig kontroll av løfteutstyret til din bedrift, kan du være trygg på at utstyret fungerer som det skal og er trygt å bruke fremover. 


Husk at tekniske feil og problemer kan skje uventet og når som helst, selv etter en årlig sjekk er utført. Vi anbefaler derfor at dere kontakter oss også for service og vedlikehold dersom behovet oppstår eller det er noen usikkerhetsmomenter rundt utstyret. Vi står klare til å være til hjelp og tilbyr også salg av reservedeler dersom behovet skulle oppstå.


Kontakt oss gjerne på tlf: +47 22324110 eller e-post: service_no@riwal.com.