LeievilkårNyhetsbrev
Norway - Norwegian
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

The Riwal Way

Vår visjon er å levere den beste kundeopplevelsen i bransjen.  Men vi vet at det skal mer til enn gode intensjoner å oppfylle det løftet. Derfor har vi implementert The Riwal Way.  Hensikten med The Riwal Way er å opprette standardiserte systemer for alle aspekter av virksomheten.  Dette sikrer samme produktkvalitet og service til alle våre kunder.  Kvaliteten gjenspeiles hver gang vi gjør forretning, uavhengig av hvor i verden.
 
For å opprette The Riwal Way, spurte vi våre kunder – fra mange forskjellige land og som jobber i mange forskjellige bransjer – hva de verdsatte mest ved oss og hva som var det viktigste for dem når de gjorde forretninger med oss. Vi kunne kategorisere tilbakemeldingene som seks «verdier».  Disse omfattet alt fra sikkerhet – nummer én for alle kundene – til nøyaktigheten i fakturering. Vi brukte denne kunnskapen til å bygge en driftsmodell som fokuserer på å levere disse verdiene til kundene våre.
 
Fordeler
The Riwal Way kan gjenspeiles i at våre kunder opplever økning i produktivitet.  Deres evne til å møte tidsfrister samt kutte kostnader øker. Dette omfatter også at våre kunder kan stole på vårt utstyr, og at de kan ringe oss for veiledning. 
 
Dette er hva The Riwal Way dreier seg om. Men hvordan fungerer det? Det vi gjorde var å nøye analysere alle våre «kjerneprosesser», gjennom det vi henviser til som utleiesyklusen og standardisere disse basert på beste praksis. Deretter skapte vi en læreplan for å lære The Riwal Way til alle i bedriften. Vi utførte intensive opplæringsøkter på alle våre anlegg for å innarbeide prinsippene til The Riwal Way i bedriften vår. Resultatet er en enda bedre kundeopplevelse, hurtigere svartid, en reduksjon i antall havarier til et absolutt minimum, forbedret effektivitet og økt produktivitet for våre kunder.
 
Vi forbedrer oss stadig
Men vi er ikke fornøyd enda, og faktisk vil vi aldri være det. Kontinuerlig forbedring er avgjørende for The Riwal Way, delvis fordi vi vet at uansett hvor bra vi gjør dette, kan vi alltid levere mer til våre kunder.  Vi vet også at våre konkurrenter heller ikke hviler på sine laurbær. Derfor forsetter vi vårt nære samarbeid med våre kunder for å finne ut hva vi kan gjøre enda bedre. Vårt mål er å levere den beste kundeopplevelsen i bransjen i dag, og en enda bedre opplevelse i morgen.