LeievilkårNyhetsbrev
Norway - Norwegian
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

OPPDAG VÅRE BÆREKRAFTIGE LØSNINGER

Riwal 100 percent electric logo

Hemmeligheten til en vellykket virksomhet er å lytte til kundenes behov og handle deretter. Så hva gjør man når kunden etterspør en bærekraftig løsning som ikke finnes på markedet ennå?

En av Riwals største kunder ville ha store bommer som var helt elektriske, men det fantes bare dieselbommer på markedet, så Riwal bestemte seg for å utvikle bommene selv. Med dette bidrar vi til FNs tre mål for bærekraftig utvikling (SDG 7, 11 og 12), som innebærer at vi investerer i renere energi, bærekraft i byer og samfunn samt ansvarlig forbruk og produksjon. 

 

VÅRE HELELEKTRISKE MASKINER

Riwals ingeniører i Nederland ble de første til å konvertere store bommer til 100% elektriske lifter. I dag har Riwal lykkes i å konvertere følgende fem modeller til 100 % elektriske løsninger: 
 • JLG E660SJ Electric (22 m arbetshöjd)
 • JLG 800AJ Electric  (26 m arbetshöjd)
 • JLG 860SJ Electric  (28 m arbetshöjd)
 • JLG 1200SJP Electric (32 m arbetshöjd)
 • JLG 1350SJP Electric  (43 m arbetshöjd)
I og med at regelverket om utslipp på både nasjonalt nivå og EU-nivå fortsetter å strammes inn, har etterspørselen etter de store bommene økt. I dag er over 60 % av Riwals utleieflåte allerede 100 % elektrisk.

 

VÅRT HELT DIGITALE MIJØ

BIM (bygningsinformasjonsmodellering)

Den økende etterspørselen etter elektriske bommer fører til at de store entreprenørene involverer Riwal på et mye tidligere stadium av prosjektplanleggingen enn før. Gjennom sine løsninger med bygningsinformasjonsmodellering (BIM) kan Riwal vise hvor egnede helelektriske maskiner er for kundens spesifikke prosjekt. 

 

Kundeportalen MyRiwal

Gjennom sin prisbelønte nettplattform for kunder, My Riwal, kan Riwal samle inn data om viktige måltall, slik som prosentandel av dieselmaskiner kontra elektriske maskiner på prosjektene, hvor mye elektrisitet og diesel de bruker samt de relaterte energikostnadene. Disse dataene gjør det mulig for entreprenører å se at de sparer penger, ettersom de elektriske maskinene har mye lavere energikostnader. 

My Riwal gjør data tilgjengelige, siden det er lett å opprette rapporter om KPI-er (nøkkeltall) som f.eks. energiforbruk. Brukere kan til og med stille inn funksjonen for nettbestilling slik at standardvalget alltid er en elektrisk maskin. Det kan gjøre en enorm forskjell å endre tenkemåten til personene som bestiller maskinene på denne måten. 
Gjennom Riwals unike kombinasjon av data, samarbeid med kundene og produktinnovasjon blir det umulige nå mulig.