LeievilkårNyhetsbrev
Norway - Norwegian
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

HVORFOR ER DET MER BÆREKRAFTIG Å LEIE?

Ny forskning viser at det kan være fra 30 % til 50 % bedre for miljøet å leie når det gjelder utslipp av drivhusgasser. Det betyr at utstyret som leies kan spille en stor rolle i å hjelpe entreprenører til å oppnå stadig mer ambisiøse mål for bærekraft.

European Rental Association (ERA, «Europeisk forening for utleie») ivaretar interessene til firmaer som leier ut utstyr i hele Europa – og vi i Riwal er stolte over å være medlem av denne organisasjonen.

ERA bestilte nylig et forskningsoppdrag – i et samarbeid mellom tre uavhengige selskaper ble det gjort beregninger av utslippet av karbondioksid fra viktige typer utstyr, inkludert plattformer for å jobbe i høyden, gjennom hele deres levetid fra produksjon og bruk til avhending. Forskerne sammenlignet deretter CO2-utslippene gjennom livssyklusen for kjøpte og leide maskiner.

 

Konsulentene som arbeidet med studien skapte en CO2-kalkulator basert på faktorene som har størst innvirkning på en maskins karbondioksidutslipp, inkludert utnyttelse, spesifikasjoner, transport og vedlikehold.

 • Utnyttelse referer til hvor intensivt maskinen brukes. Innleide maskiner pleier ofte ha høye utnyttelsesgrader, for når en kunde er ferdig med en maskin sendes den raskt videre og leveres til neste kunde.
 • Spesifikasjoner handler om å bruke riktig utstyr til jobben – både når det gjelder riktig arbeidshøyde og maskinen med lavest utslipp.
 • For transport planlegger utleieselskapene henting og levering nøye for å optimalisere bruken av lastebil med tilhenger.
 • Vedlikehold er selvfølgelig også avgjørende for å forlenge maskinens levetid.
 •  

   

  Til sammen innebærer disse elementene at en leiemaskin har et mye lavere utslipp av karbondioksid gjennom sin samlede levetid i forhold til en innkjøpt plattform for å jobbe i høyden.

  Besøk ERAs bærekraftside for å få vite mer om bærekraft ved leie - hvorfor leie