LeievilkårNyhetsbrev
Norway - Norwegian
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

Verdier

Som selskap tror vi på et kjernesett av verdier som definerer vår karakter og veileder vår atferd – med våre kunder og i samfunnet forøvrig. Dette er verdiene som gjør oss til gode samfunnsaktører og pålitelige partnere:

Sikkerhet

Med hvert salg eller utleie av maskiner leverer vi sikkerhet av høyeste nivå til kundene våre. Vår tilnærming til sikkerhet er proaktiv: Der og når vi ser en mulighet til å forbedre sikkerheten eller å eliminere en potensielt farlig atferd opptrer vi proaktivt for å skape det tryggest mulige miljøet for våre ansatte og våre kunder.

Ansvarlighet

Vi tar ansvar for alle aktiviteter som er en del av jobben vår. Vårt mål er ikke bare å få jobben gjort, men også å gjøre det riktig for å levere den beste kundeopplevelsen.

Integritet

Våre kolleger og kunder kan stole på oss. Vi tar åpne og ærlige avgjørelser.

Engasjement

Vi er eksperter i det vi gjør og vi gjør jobben med mye energi og entusiasme. Vi investerer vår tid og energi i å møte kundens forventninger, og hvis vi kan overgår vi gjerne forventningen.

Teamarbeid

Riwal betyr teamarbeid, ikke bare internt, men også i å danne et team med kundene våre. Sammen leter vi etter de beste løsninger, muligheter og prospekter.