LeievilkårNyhetsbrev
Norway - Norwegian
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

Historien om Riwal

Historien til Riwal er en historie om nesten kontinuerlig vekst og utvikling helt tilbake til 1968. Det var året Dick Schalekamp etablerte Richards & Wallington International, en divisjon av det britiske kranutleiefirmaet Richards & Wallington med base i Nederland. Tolv år senere kjøpte Dick Schalekamp den nederlandske bedriften, og ble eneeier. 

 

Videreføringen

Omfanget av driften ble utvidet ved å etablere et eget selskap i 1986 som spesialiserte seg i utleie av løfteplattformer. Dette selskapet, Riwal Lift (navnet kommer fra de første bokstavene i Richards og Wallington), var forløperen til det nåværende selskapet Riwal.

I 1998, tretti år etter etableringen av Richards & Wallington International, ble både kraner og løfteplattformer bragt sammen i ett nytt forenet selskap – Riwal. Bedriften blomstret, og vokste til å bli det 5. største utleie selskapet i Nederland, men frem til 2001 var det i hovedsak et nederlandsk selskap som sjeldent beveget seg utenfor sin hjemmebase.
  

Selskapet blir internasjonalt

De siste årene har vi sett en rekke endringer, som begynte i 2001 med etableringen av Riwal Scandinavia i Danmark. I 2007 forlot Riwal kranutleiefirmaet for å fokusere utelukkende på plattformer. En periode med jevn ekspansjon medførte at Riwal fikk fotfeste nedover hele Europa, og etablerte også depot i Midtøsten, India og Kasakhstan. Siden 2013 er selskapet fullt eid av ProDelta, et nederlandsk investeringsfirma. For tiden sysselsetter Riwal over 2350 personer, har 75 depot fortdelt på 16 land, opererer over 19.000 maskiner og driver virksomhet i over 70 land.
 

The Riwal Way

For å oppnå sin ambisjon om å levere den beste kundeopplevelsen i bransjen, har Riwal anvendt en forretningsstratgi som innlemmer beste praksis både innenfor og utenfor organisasjonen.  Selskapet leverer et stadig bedre tilbud av kvalitet og service til sine kunder, uansett hvor i verden de har sin virksomhet.  Denne tilnærmingen, som har det treffende navnet «The Riwal Way», har forvandlet Riwals virksomhet siden 2013.