Bærekraftige Løft hos Riwal Norge AS

Bærekraft er et moteord som alle bruker om dagen. Det sies å være viktig, og de fleste mennesker prøver å bidra til et mer bærekraftig liv. For Riwal handler bærekraft om å bevare livskvaliteten vår og å bevare alt annet liv og økosystemet på jorden. Det er derfor vi omfavner bærekraft og sørger for at jorden forblir beboelig. Og det er svært viktig!


Riwals engasjement for bærekraft er mye mer enn bare ord. Vi har tilpasset målsetningene våre til FNs mål for bærekraftig utvikling (SDG, Sustainable Development Goal) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Dette gir oss et rammeverk for å skape en utfordrende strategi og måle fremgangen.Riwal Lifting Sustainability Logo

Denne kampanjen fokuserer på Riwals strategi og initiativer relatert til miljømessig bærekraft. Den vil hovedsakelig rette seg mot bestrebelsene våre på disse områdene. Hvis du vil lære mer om våre sosiale og økonomiske målsetninger, kan du lese om dem på vår landingsside for bedriftens samfunssansvar.

FN beskriver SDG-er som «plantegninger for å oppnå en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle». De omfatter et bredt spekter av emner, fra fattigdom og utdanning til energi og miljø.

Riwal har valgt følgende målsetninger:

Finn ut hvordan Riwal bidrar til disse målsetningene:

Finn ut hvordan Riwal bidrar til disse målsetningene:

 • Først og fremst er utleie en «grønn» løsning. Ny forskning har bekreftet at de totale utslippene av karbondioksid kan halveres ved å leie i stedet for å kjøpe en maskin.
 • På hjemmebane inkluderer handlingene våre å gjøre endringer på arbeidsplassen vår, som å gjenbruke vannet fra verkstedenes vaskehaller og å installere LED-lamper ved depotene og kontorene våre.
 • Til slutt er vi også ledende innenfor helelektriske plattformer for arbeid i høyden, inkludert vårt unike utvalg av store 100 % elektriske bommer som vi konverterer selv.

Riwal fortsetter å fornye seg innenfor alle disse bærekraftsområdene.

Oppdag våre bærekraftige løsninger

Hemmeligheten til en vellykket virksomhet er å lytte til kundenes behov og handle deretter. Så hva gjør man når kunden etterspør en bærekraftig løsning som ikke finnes på markedet ennå?

En av Riwals største kunder ville ha store bommer som var helt elektriske, men det fantes bare dieselbommer på markedet, så Riwal bestemte seg for å utvikle bommene selv. Med dette bidrar vi til FNs tre mål for bærekraftig utvikling (SDG 7, 11 og 12), som innebærer at vi investerer i renere energi, bærekraft i byer og samfunn samt ansvarlig forbruk og produksjon.

Våre helelektriske maskiner

Riwals ingeniører i Nederland ble de første til å konvertere store bommer til 100% elektriske lifter. I dag har Riwal lykkes i å konvertere følgende fem modeller til 100 % elektriske løsninger:

 • JLG E660SJ Electric (22 m Arbeidshøyde)
 • JLG 800AJ Electric (26 m Arbeidshøyde)
 • JLG 860SJ Electric (28 m Arbeidshøyde)
 • JLG 1200SJP Electric (32 m Arbeidshøyde)
 • JLG 1350SJP Electric (43 m Arbeidshøyde)

I og med at regelverket om utslipp på både nasjonalt nivå og EU-nivå fortsetter å strammes inn, har etterspørselen etter de store bommene økt. I dag er over 60 % av Riwals utleieflåte allerede 100 % elektrisk.

Vårt helt digitale miljø

BIM (bygningsinformasjonsmodellering)
Den økende etterspørselen etter elektriske bommer fører til at de store entreprenørene involverer Riwal på et mye tidligere stadium av prosjektplanleggingen enn før. Gjennom sine løsninger med bygningsinformasjonsmodellering (BIM) kan Riwal vise hvor egnede helelektriske maskiner er for kundens spesifikke prosjekt.

Kundeportalen MyRiwal

Gjennom sin prisbelønte nettplattform for kunder, My Riwal, kan Riwal samle inn data om viktige måltall, slik som prosentandel av dieselmaskiner kontra elektriske maskiner på prosjektene, hvor mye elektrisitet og diesel de bruker samt de relaterte energikostnadene. Disse dataene gjør det mulig for entreprenører å se at de sparer penger, ettersom de elektriske maskinene har mye lavere energikostnader.

My Riwal gjør data tilgjengelige, siden det er lett å opprette rapporter om KPI-er (nøkkeltall) som f.eks. energiforbruk. Brukere kan til og med stille inn funksjonen for nettbestilling slik at standardvalget alltid er en elektrisk maskin. Det kan gjøre en enorm forskjell å endre tenkemåten til personene som bestiller maskinene på denne måten.


Gjennom Riwals unike kombinasjon av data, samarbeid med kundene og produktinnovasjon blir det umulige nå mulig.

Våre bærekraftige initiativ

Riwal øker innsatsen når det gjelder bærekraft. Selskapet har tilpasset sine målsetninger for bærekraft i henhold til FNs mål for bærekraftig utvikling (SDG, Sustainable Development Goal). Selskapet har satt globale mål i henhold til disse SDG-ene, som implementeres i alle de 16 landene hvor Riwal har virksomhet.

Når det er mulig, prøver vi å jobbe på samme måte i hele konsernet. Imidlertid har alle landene sine egne metoder for å bidra til disse målsetningene – Karl Oskar Fevik, Depot Manager, Norge.

INITIATIV FRA LANDENE VÅRE

 • I De forente arabiske emirater gjenbruker vi vannet fra vaskehallene til maskinene.
 • I Danmark har vårt største depot en liknende strategi for gjenbruk av vann.
 • På samme måte bidrar bruken av GTL-drivstoff i Nederland og biobrensel i Sverige til ønsket om et bedre miljø i byene våre.


INITIATIV I HELE KONSERNET

 • Energisparende belysning – vi bytter til LED-lamper som en del av Riwals bærekraftplan.
 • Mange av våre kontorer, depoter og verksteder har allerede gjort dette skiftet.
 • Medarbeidere oppfordres til å komme med egne idéer og til å foreslå initiativer for kontinuerlige forbedringer, i en fra-bunnen-og-opp-tilnærming for bærekraft.

Disse idéene er ofte vinn-vinn-situasjoner, som da Riwal i Norden byttet såpe til en med lavere PH-verdi. Dette er bedre både for folks hender og for miljøet.
Dette skiftet kommer ikke fra arbeidsplassen.

I stedet for å lære noe på jobben og senere implementere det hjemme, har denne tenkemåten kommet hjemmefra og påvirket arbeidsplassen. Dette er en stor fordel for Riwal, siden det betyr at våre bærekraftmål allerede er i tråd med medarbeidernes synspunkter.

Hvorfor er det mer bærekraftig å leie?

Ny forskning viser at det kan være fra 30 % til 50 % bedre for miljøet å leie når det gjelder utslipp av drivhusgasser. Det betyr at utstyret som leies kan spille en stor rolle i å hjelpe entreprenører til å oppnå stadig mer ambisiøse mål for bærekraft.
European Rental Association (ERA, «Europeisk forening for utleie») ivaretar interessene til firmaer som leier ut utstyr i hele Europa – og vi i Riwal er stolte over å være medlem av denne organisasjonen.

ERA bestilte nylig et forskningsoppdrag – i et samarbeid mellom tre uavhengige selskaper ble det gjort beregninger av utslippet av karbondioksid fra viktige typer utstyr, inkludert plattformer for å jobbe i høyden, gjennom hele deres levetid fra produksjon og bruk til avhending. Forskerne sammenlignet deretter CO2-utslippene gjennom livssyklusen for kjøpte og leide maskiner.

Konsulentene som arbeidet med studien skapte en CO2-kalkulator basert på faktorene som har størst innvirkning på en maskins karbondioksidutslipp, inkludert utnyttelse, spesifikasjoner, transport og vedlikehold.

 • Utnyttelse referer til hvor intensivt maskinen brukes. Innleide maskiner pleier ofte ha høye utnyttelsesgrader, for når en kunde er ferdig med en maskin sendes den raskt videre og leveres til neste kunde.
 • Spesifikasjoner handler om å bruke riktig utstyr til jobben – både når det gjelder riktig arbeidshøyde og maskinen med lavest utslipp.
 • For transport planlegger utleieselskapene henting og levering nøye for å optimalisere bruken av lastebil med tilhenger.
 • Vedlikehold er selvfølgelig også avgjørende for å forlenge maskinens levetid.

Til sammen innebærer disse elementene at en leiemaskin har et mye lavere utslipp av karbondioksid gjennom sin samlede levetid i forhold til en innkjøpt plattform for å jobbe i høyden.