Riwal Hoogwerkers monteur met veiligheidsharnas

15 mei, 2024

Vermindering van beknelletsels en verbrijzeling

Hoogwerkers worden gezien als een van de veiligste en meest efficiënte middelen om tijdelijk werken op hoogte mogelijk te maken. In sommige werksituaties zijn operators echter ingeklemd/verpletterd geraakt tussen het platform/de mand van de machine en een obstakel boven het hoofd. Dit heeft geleid tot een aanzienlijk aantal ernstige verwondingen en dodelijke ongevallen. Bij sommige van deze incidenten werd het lichaam van de bediener over het bedieningspaneel geduwd, waardoor de bedieningselementen in de "aan-stand" werden gehouden, wat de ernst van de verwondingen vergroot.

Oorzaken van beknelling

De volgende taken/handelingen zijn de meest voorkomende oorzaken van beknelling wanneer een machine dicht bij een obstakel wordt gebruikt:

 • De hoogwerker stijgt
 • De operator bedient onbedoeld de bedieningselementen (bijv. de bedieningselementen omstoten, bedieningselementen die niet voldoen aan de verwachtingen van de operator)
 • Omkeren, zwenken of omhoog bewegen tegen een hindernis
 • Manoeuvreren/positioneren van het hoogwerkerplatform of de basisunit
 • De hoogwerker op volledige blokkering sturen
 • De hoogwerker vooruit rijden of telescoperen in het platform
 • Onverwachte beweging van de giek in de buurt van een hindernis/constructie
 • Omkeren van de basisunit van de machine of uitschuiven van het platform

Verhoogd risico op beknelling

Wat verhoogt het risico op beknelling? De hieronder vermelde punten kunnen het risico verhogen bij het bedienen van een hoogwerker in de buurt van een hindernis / constructie:

 • Slechte routeplanning hoogwerker
 • Slechte hoogwerker keuze en opstelling
 • Onvoldoende vertrouwd raken met hoogwerker en gebrek aan ervaring
 • Oneffen terrein vooral met uitgeschoven of geheven boom
 • Slecht zicht op hoogte
 • Slechte observatie, zich niet bewust van omgeving
 • Afleiding tijdens het bedienen van de hoogwerker, inclusief andere inzittenden
 • Voorwerpen op of in de buurt van het bedieningspaneel
 • Overrulen van hoogwerkerbedieningen en veiligheidsinrichtingen (inclusief secundaire beveiliging)
 • Per ongeluk bedienen van bedieningselementen
 • Bediening van het verkeerde bedieningsorgaan of onbekendheid met de bedieningsorganen
 • In de verkeerde richting rijden terwijl het platform wordt gedraaid
 • Gebruik van defecte of slecht onderhouden hoogwerkers
 • Weer-/omgevingsomstandigheden
 • Slecht gedrag van de bediener
 • Gebrek aan voldoende/geschikte supervisie, zoals spotter
 • Hoogwerkers mogen alleen worden bediend door geschoolde bedieners
 • Hoge rijsnelheden, gebrek aan voorzichtigheid, overmoed

Veelvoorkomende reddingsproblemen

Eenmaal bekneld kan redding vaak bemoeilijkt worden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer niemand weet dat de persoon is ingeklemd, het noodreddingsplan niet is geoefend of gecommuniceerd of er geen sleutel is in de bedieningselementen op de begane grond, waardoor de mogelijkheid om in noodgevallen de bedieningselementen op de begane grond te gebruiken wordt beperkt. Ook kan het zijn dat het hoogwerkerplatform door meerdere niveaus van staalwerk of complexe constructies wordt bewogen of dat onbekendheid met de bedieningselementen op de grond en de noodafdaalcontroles ontbreekt.

Manieren om het risico op beknelling te verminderen

Werken in de buurt van bovengrondse structuren en obstakels moet worden beschouwd als een activiteit met een hoger risico. Als er van je verwacht wordt dat je dit soort werk uitvoert, moet je ervoor zorgen dat de volgende zaken goed geregeld zijn en dat het management de stappen die genomen zijn om beknellingsrisico’s te minimaliseren heeft uitgelegd in een briefing voorafgaand aan de start. Volg deze stappen:

 • Plan de hoogwerkerroute zorgvuldig
 • Selecteer de hoogwerker zorgvuldig
 • Zorg voor een specifieke familiarisatie
 • Zorg voor goede bodemomstandigheden
 • Zorg voor goed zicht op hoogte
 • Overschrijf de hoogwerker bedieningen niet en gebruik geen defecte hoogwerkers.

Is er iemand bekneld of verpletterd? REAGEER ONMIDDELLIJK! Er zijn maar een paar minuten om ze te redden en te reanimeren. Volg je noodreddingsplan en gebruik elke seconde!

Recent nieuws & blogs

Waarom is huren duurzamer?
Huren is duurzamer. Uit recent onderzoek is gebleken dat huren 30% tot 50% beter kan zijn voor het milieu als het gaat om de uitstoot van broeikasgassen. Dit betekent dat het huren van materieel een grote rol kan spelen in het helpen van aannemers om de steeds ambitieuzere duurzaamheidsdoelstellingen te halen.
Lees meer…
Vermindering van beknelletsels en verbrijzeling
Hoogwerkers worden gezien als een van de veiligste en meest efficiënte middelen om tijdelijk werken op hoogte mogelijk te maken. In sommige werksituaties zijn operators echter ingeklemd/verpletterd geraakt tussen het platform/de mand van de machine en een obstakel boven het hoofd. Dit heeft geleid tot een aanzienlijk aantal ernstige verwondingen en dodelijke ongevallen. Bij sommige van deze incidenten werd het lichaam van de bediener over het bedieningspaneel geduwd, waardoor de bedieningselementen in de “aan-stand” werden gehouden, wat de ernst van de verwondingen vergroot.
Lees meer…
Nieuwste versie My Riwal
Riwal biedt klanten een digitale upgrade met een nieuwe website en een verbeterd klantportaal om hun verhuurervaring verder te verbeteren. Riwal.com en het klantportaal My Riwal combineren een aantrekkelijk design met gebruiksvriendelijke functies. We maken zakendoen gemakkelijk: alle branchekennis en verhuurinformatie is nu toegankelijk op één plek.
Lees meer…