28 mei, 2024

Street smart – Hoogwerkers in openbare ruimtes

Hoogwerkers, die lange tijd werden gebruikt in een beheerde en gecontroleerde omgeving voor bouwwerkzaamheden, worden nu erkend als het toegangsmiddel bij uitstek in alle industriële sectoren. Dit betekent dat zowel personen als aannemers die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte zich bewust moeten zijn van de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn voor verantwoord gebruik in een openbare omgeving. De veiligheidsprincipes van hoogwerkerbeheer en -bediening zijn constant, ongeacht waar of hoe een hoogwerker wordt gebruikt, maar openbare ruimten bieden extra uitdagingen.

Uitdagend om onder controle te houden

Een toenemend aantal hoogwerkers wordt gebruikt in gebieden waar leden van het publiek aanwezig kunnen zijn, wat moeilijker te controleren is en niet altijd gescheiden is van ongerelateerde werkzaamheden, autoverkeer en het algemene publiek. Uit incidentgegevens van de IPAF blijkt dat ongeveer een derde van alle gerapporteerde incidenten met dodelijke afloop of verwondingen plaatsvonden in gebieden die als openbare ruimten, wegen en snelwegen kunnen worden geclassificeerd. Hieronder bevinden zich gevallen van elektrocutie, slagen, vallen, brandwonden, omslaan en beknelling.

Een bezoek aan de locatie wordt aanbevolen om een volledig beeld te krijgen van de potentiële risico’s en de vereiste veiligheidsmaatregelen te identificeren, waaronder:

  • Voorziening en grootte van een ‘veiligheidszone’.
  • Gebruik van tijdelijke bewegwijzering en omleiding van verkeer en/of voetgangers.
  • Vereisten voor bewegwijzering en markering van voertuigen.
  • Noodzaak om de verkeersstroom te regelen door een professioneel verkeersmanagementbedrijf in te schakelen.

In veel gevallen zijn er passende bouwvergunningen en toestemmingen nodig van de hoofdwegbeheerders om werkzaamheden vanaf of direct naast de weg uit te voeren. Het is raadzaam om ruim voor de werkzaamheden bij de autoriteiten na te vragen of dergelijke toestemmingen vereist zijn. Het niet verkrijgen van de nodige toestemmingen kan leiden tot juridische stappen en onnodige vertraging van het werk. Als de gebruiker niet bekend is met de plaatselijke/regionale vereisten voor verkeersbeheer, moet hij/zij dit feit erkennen en het advies of de diensten inroepen van een bevoegd persoon die dat wel is.

Risico’s verminderen

Om ervoor te zorgen dat het werk veilig vordert, moeten de klant of eigenaar die de opdracht geeft, de aannemer/werkgever die verantwoordelijk is voor de voltooiing van het werk en de hoogwerker operator die het werkgebied betreedt, zich richten op het volgende:

Aandachtsgebieden risicovermindering

Risicobeoordeling

Het identificeren van bestaande en potentiële gevaren, vanaf de levering van de machine tot en met de voltooiing van het werk op hoogte en de verwijdering van de machine van de bouwplaats, en het risico dat ze vormen bij het gebruik van een hoogwerker in de buurt van wegen of waar publiek en/of voertuigen niet verboden zijn, zal waarschijnlijk een bezoek aan de bouwplaats vereisen. Het is ook belangrijk om in gedachten te houden dat de omstandigheden aanzienlijk kunnen verschillen als het gaat om het later voltooien van de taak. De risicobeoordeling moet ook rekening houden met het feit dat degenen die de hoogwerker-gerelateerde taak uitvoeren zonder toezicht kunnen werken, in een onbekende omgeving, beperkte controle hebben over de werkomgeving of veranderingen in de directe omgeving, zoals een onverwachte toename van het volume of de variëteit van het autoverkeer of voetgangers.

Machineselectie

Een groot deel van veilig gebruik en bediening van een hoogwerker hangt af van de keuze van de juiste machine tijdens de planning en risicobeoordeling. Een grondige risicoanalyse en beoordeling van de locatie moeten helpen bij het identificeren van de meest geschikte hoogwerker voor de specifieke werkzaamheden op hoogte. Naast het bepalen van algemene vereisten zoals hoogte, reikwijdte, minimale nominale belasting/personen, windsnelheid, krachtbron, enz. zijn er nog andere factoren die moeten worden overwogen. Deze omvatten de duur van het werk, de afstand die de machine zal afleggen, de soorten ondergrond waarover de hoogwerker zal moeten rijden en werken en de nabijheid van andere gevaren, die allemaal van invloed zouden moeten zijn op de juiste keuze van de machine.

Veilig systeem

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat er geschikte en voldoende maatregelen in de vorm van een veilig werksysteem worden bedacht, gecommuniceerd en geïmplementeerd om zowel de mensen binnen als buiten het werkgebied veilig te houden. De risicobeoordeling moet aanvullende bewegwijzering, verlichting en afscherming identificeren.

Voetgangersmanagement

Wanneer voetpaden en voetgangersgebieden worden beïnvloed door het gebruik van hoogwerkers, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker en bediener om ervoor te zorgen dat voetgangers die het werk passeren, veilig blijven. Dit betekent dat ze moeten worden beschermd tegen de hoogwerker, het werkgebied inclusief de kans op vallende voorwerpen en voorbijrijdend verkeer.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Wanneer je in openbare ruimten of langs voertuigroutes werkt, is het belangrijk dat je gezien wordt om anderen zo snel mogelijk op je aanwezigheid te wijzen, zodat ze de juiste actie kunnen ondernemen om ieders veiligheid te garanderen.

Andere factoren om te overwegen

De voorzorgsmaatregelen die vereist zijn bij het verplaatsen van een hoogwerker in een gecontroleerde omgeving van een bouwplaats of bedrijfspand zijn ook relevant bij het verplaatsen van een hoogwerker in een openbare ruimte en moeten dienovereenkomstig worden toegepast en gemanaged. Er zijn echter extra risico’s waar rekening mee moet worden gehouden, zoals voetgangers die zich niet bewust zijn van de gevaren die een hoogwerker met zich meebrengt, anticiperen op en managen van het gedrag van voetgangers, inclusief jongeren en mindervaliden, en voertuigbewegingen in meer uitdagende gebieden zoals parkeerterreinen.