Ličioci

Različiti poslovi ličenja na visini zahtijevaju različita rješenja. Osim naše uobičajene ponude proizvoda, možemo prilagoditi naše strojeve tako da naši klijenti uvijek rade upravo u skladu sa zahtjevima posla.

Primjerice, osim teleskopskih dizalica koje su ravne, možete unajmiti i zglobnu hidrauličnu dizalicu. Zglobnom hidrauličnom dizalicom moguće je dosegnuti problematična mjesta. Nadalje, ako je potrebno, radnu je platformu moguće opremiti priključkom za struju za pjeskarenje na visini itd. Za ličenje u zatvorenom prostoru, na stroj je moguće staviti gume koje ne ostavljaju tragove. Za radove koji se obavljaju na sterilnim lokacijama moguć je najam potpuno novog stroja.

Ako niste sigurni koji bi stroj bio najbolje rješenje, možete zatražiti pregled. Član tima tvrtke Riwal će procijeniti stanje na licu mjesta te vam dati odgovarajući savjet.