NAŠA USKLAĐENOST S UN SDGS-OM

Ciljevi održivog razvoja ciljevi su koje su države članice UN-a postavile 2015. godine, kao dio agende održivog razvoja do 2030. godine. Fokusiraju se na rješenja za siromaštvo, neravnopravnost spolova i klimatske promjene. Željeli bismo odigrati svoju ulogu u postizanju ciljeva ove globalne inicijative. Počevši od 2019., odlučili smo usmjeriti svoje napore na neke od tih ciljeva.

Ciljevi

  • Cilj 3: Osigurati zdrav život i promicati zdravstvenu dobrobit za sve u svim dobnim skupinama.
  • Cilj 4: Osigurati inkluzivno i pravedno, kvalitetno obrazovanje i promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve.
  • Cilj 6: Poboljšati sanitarne uvjete i pristup čistoj vodi.
  • Cilj 7: Osigurati pristupačnu i čistu energiju.
  • Cilj 8: Promicati inkluzivan i održiv gospodarski rast, zapošljavanje i dostojanstven rad za sve.
  • Cilj 11: Učiniti gradove inkluzivnim, sigurnim, otpornim i održivim.

Sljedeći 31 DOP teme korištene u DOP Ljestvici Uspješnosti (npr. Energija, voda, učinak na društvo …), dali smo prednost pitanjima koja su relevantna za Riwal i njegove primarne dioničare. Na temelju veze između ovih tema i ciljeva održivog razvoja odlučili smo doprinijeti na području 7 ciljeva održivog razvoja koji se odnose na našu problematiku.

Pogledajte Certifikate za naš DOP Ljestvicu Uspješnosti.