NAŠI CILJEVI

Riwal shvaća da u današnje vrijeme održivost postaje sve važnija; to je način na koji poslujemo i način na koji se ponašamo u lokalnim zajednicama u kojima poslujemo.

Stoga smo održivost predstavili kao jedan od naših temeljnih setova vrijednosti koji definiraju naš karakter i vode naše ponašanje. Cilj nam je:

Prihvatite održivost kao sastavni dio našeg poslovanja uključivanjem socijalnih, ekoloških i ekonomskih čimbenika u naše poslovanje i donošenje odluka.