Održavanje

SIGURAN RAD NA VISINI MOGUĆ JE SAMO AKO SU VAŠI STROJEVI UREDNO ODRŽAVANI

Siguran rad na visini moguć je samo uz redovito provjerene i održavane strojeve. Kao ponuđač cjelovitih rješenja za rad na visini, Riwal vam nudi periodično održavanje podiznih škarastih i teleskopskih platformi i teleskopskih viličara. U ponudi su dvije mogućnosti unutar osnovne i proširene ponude periodičnog ili godišnjeg održavanja:

Riwal nudi dvije vrste održavanja:

1. Godišnji servisni pregled platforme za rad na visini

– strojevi radne visine <12,00 m: 99,00 EUR*

– strojevi radne visine > 12,00 m: 149,00 EUR*

2. Godišnji servisni pregled s potvrdom o pregledu podizne platforme od strane ovlaštene organizacije zaštite na radu

– strojevi radne visine <12,00 m: 145,00 EUR*

– strojevi radne visine > 12,00 m: 195,00 EUR*

3. Pregled i dijagnostika kvara

– strojevi s radnom visinom < 12,00 m: 92,00 EUR*

– strojevi s radnom visinom > 12,00 m: 129,00 EUR*

Pregled i dijagnostika stroja naplaćuje se samo ako kupac odluči ne naruči popravak stroja kod Najam Riwal d.o.o.. U slučaju naručivanja popravka stroja, iznos pregleda i dijagnostike stroja odbija se od ukupan iznos popravka.

* Sve navedene cijene su bez PDV-a. Za pregled više strojeva moguć je količinski popust. Cijene se odnose na usluge pregleda i dijagnostike koje se vrše na našim depoima.

CIJENIK SERVISNIH USLUGA

– sat servisera u radioni: 50,00 EUR*

– sat servisera na terenu: 55,00 EUR*

– Kilometrina servisni auto (km): 1,10 EUR*

*Sve navedene cijene su bez PDV-a. Za pregled više strojeva moguć je količinski popust. Cijene se odnose na usluge pregleda i dijagnostike koje se vrše na našim depoima.

Pošaljite upit

(Required)