Obuka za siguran rad na visini

Sigurnost rada na visini je na prvom mjestu

Osposobljavanje zaposlenika za  siguran rad na visini je prema Zakonu o sigurnosti i zdravlja na radu i Pravilnikom o zdravlju i sigurnosti kod korištenju radne opreme obavezno.

Sigurno obavljanje poslova na visini  je bitno za vas i vaše zaposlenike. Prema Zakonu o sigurnosti i zdravlju na radu –Zakona o zaštiti na radu (. NN 71/2014), poslodavac mora radnika osposobiti za sigurno obavljanje poslova pri sklapanju radnog odnosa, prije nego što mu je  dodijeljen drugi posao ili je došlo do promjene u procesu rada, što može uzrokovati  promjenu sigurnosti na radu i prije uvođenja nove tehnologije i novih sredstava za rad.

Pravilnik o zdravlju i sigurnosti u korištenju radne opreme (NN 39/2006)  dodaje da u slučajevima gdje  uporaba radne opreme predstavlja rizik od povrede ili povrede zdravlja ili oštećenja, poslodavac je dužan poduzeti mjere kako bi se osiguralo da takvu radnu opremu koriste samo radnici koji su osposobljeni za njezinu uporabu.Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/1984).

Poslodavac mora osposobiti zaposlenike o pravilnom i sigurnom korištenju radne opreme s  aspekta teoretske i praktične nastave, kao i širiti informacije o opasnostima koje mogu nastati prilikom korištenja takve opreme.

Riwal, koji nudi najam i prodaju podiznih platformi, košara i teleskopskih viličara, svjestan je važnosti sigurnog rada sa strojevima na visini. Kao rezultat toga, vi i vaši zaposlenici dobivate svu potrebnu obuku za  rad u autokošari, na podiznoj platformi, viličaru i dr.CIJENA OSPOSOBLJAVANJA ZA RUKOVATELJA PODIZNOM PLATFORMOM ILI VILIČAREM JE 84,94 EUR + PDV. 
Za rezervaciju obuke kroz web stranicu ostvaruje se 10% popusta.