DISCLAIMER/IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI ZA WWW.RIWAL.HR

Riwal u svakom trenutku pridržava pravo izmjene sadržaja ili uklanjanja njegovih dijelova bez prethodne obavijesti. Korisnicima web-mjesta savjetujemo da redovno čitaju izjavu o ograničenju odgovornosti kako bi uvijek bili upućeni u najnoviju verziju.

Ograničenje odgovornosti

Riwal nastoji što češće dopunjavati i/ili ažurirati sadržaj web-mjesta. Unatoč posvećenoj brizi i pozornosti, sadržaj može biti nepotpun i/ili netočan.

Materijali koji se nude na web-mjestu nude se bez ikakve garancije točnosti. Ti se materijali u svakom trenutku mogu mijenjati bez prethodnog Riwalovog upozorenja.

Unatoč stalnoj pažnji koju Riwal posvećuje svom web-mjestu i na njemu objavljenim informacijama, Riwal se ne može smatrati odgovornim za potpunost, točnost i aktualnost svog web-mjesta i na njemu objavljenih informacija.

Informacije objavljene na web-mjestu imaju isključivo općenitu namjenu i ne mogu se smatrati savjetima. Riwal nije odgovoran za gubitak ili štetu nastalu korištenjem ovog web-mjesta (ili nemogućnošću njegova korištenja), uključujući gubitak ili štetu izazvanu virusima ili netočnim ili nepotpunim informacijama, osim ako je gubitak ili šteta posljedica Riwalova namjernog protupravnog postupanja ili grubog nemara.

Riwal također neće biti odgovoran za gubitak ili štetu kao posljedicu korištenja elektroničkih sredstava komunikacije, uključujući – no ne i jedino – gubitak ili štetu uzrokovanu kašnjenjem u pružanju elektroničke komunikacije ili neuspjehom u njenom pružanju, te ometanjem ili manipuliranjem elektroničke komunikacije od strane trećih osoba ili kompjuterskih programa koji se koriste za elektroničku komunikaciju i širenje virusa. Konkretno, sve cijene navedene na web-mjestu su uvjetne i mogu biti posljedica pogreške kod tipkanja ili programiranja. Odričemo se odgovornosti za bilo kakve posljedice takvih pogrešaka. Na temelju takvih pogrešaka neće se sklapati ugovori.

Informacije trećih osoba izraz su njihovih uvjerenja. Riwal za njih ne snosi odgovornost.

Ovo web-mjesto sadrži poveznice na web-stranice trećih strana. Riwal nije odgovoran za sadržaj ili funkcionalnost tih vanjskih web-stranica. Riwal se odriče svake odgovornosti za kvalitetu proizvoda i/ili usluga tih vanjskih web-stranica i nije odgovoran za uporabu sadržaja web-stranica koje vode do ili sa web-mjesta.

Copyrights/Autorska prava

Riwal zadržava sva prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na ove materijale.

Zabranjeno je kopiranje, distribucija i bilo kakva druga upotreba ovih materijala bez pisanog odobrenja tvrtke Riwal, u skladu s obvezujućim propisima i samo u opsegu koji je njima određen (kao što je pravo citiranja), osim ako za određene materijale nije drukčije naznačeno.

Ondje gdje nije drukčije naznačeno, sva prava na web-mjesto i informacije na njemu, uključujući – no ne i jedino – autorska prava i ostala prava intelektualnog vlasništva, pripadaju Riwalu. Pod tim pravima misli se na sva prava na zaštićeno ime, vizualni identitet, tekstualne oznake i logotipove Riwala oslikane ili prikazane na ovom web-mjestu.

‘Riwal’ je registrirana robna marka Riwala.

Informacije na web-mjestu korisnici mogu čitati i kopirati za osobnu, nekomercijalnu uporabu – primjerice, mogu ih ispisivati ili spremati.

Svaka druga uporaba web-mjesta ili informacija na web-mjestu – kao što je spremanje i/ili umnožavanje (dijela) Riwalova web-mjesta na nekom vanjskom web-mjestu ili postavljanje poveznica, hipertekstualnih poveznica ili ‘deep linkova’ (‘dubokih poveznica’) između ovog i bilo kojeg drugog web-mjesta – zabranjena je, osim uz izričito pismeno odobrenje tvrtke Riwal.

Ostalo

Ova izjava o ograničenju odgovornosti može se povremeno prilagođavati. Disclaimer for www.riwal.com