NewsletterPolitika varstva osebnih podatkov
Slovenia - Slovenian
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish
 • United Kingdom - English

Zakonski vidik opravljanja del na višini

Usposabljanje zaposlenih za varno delo na višini je po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu in Pravilniku o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme obligatorno.

Varno opravljanje višinskih del je poglavitnega pomena za vas in vaše zaposlene. Po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/11) mora delodajalec delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, pred razporeditvijo na drugo delo, ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu in pred uvajanjem nove tehnologije in novih sredstev za delo. 

Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/04) v 10. členu dodaja, da v primeru, ko uporaba delovne opreme predstavlja nevarnost ali škodljivost za poškodbo ali zdravstveno okvaro delavcev, mora delodajalec izvesti ukrepe, s katerimi zagotovi, da tako delovno opremo uporabljajo samo delavci, ki so za njeno uporabo usposobljeni.

Delodajalec mora delavce usposobiti za pravilno in varno uporabo delovne opreme s teoretičnim in praktičnim usposabljanjem ter s seznanjanjem z nevarnostmi, ki se lahko pojavijo pri uporabi takšne opreme. 

Za konec Zakon o varnosti in zdravju pri delu v 38. členu navaja, da je za nadaljnjo veljavnost že opravljenega usposabljanja potrebno po dveh letih pridobljeno znanje obnoviti.

Riwal, ki v najem in prodajo nudi dvižne ploščadi, košare in teleskopske viličarje, se zaveda pomena varnega dela z napravami na višini. Posledično vam in vašim zaposlenim omogoča vsa potrebna usposabljanja, kot npr. usposabljanje za delo v dvižni košari, izpit za delo na dvižni ploščadi, tečaj za viličarja in tudi obnovitveni tečaj znanja za delo na višini vsake dve leti.

Preglejte široko ponudbo certificiranih izobraževanj - izpitov za delo na višini pod sekciju Usposabljanja na vrhu naše spletne strani.

usposabljanje izpit izobraževanje za delo na višini na dvižni ploščadi dvižni košari teleskopski viličar