NewsletterPolitika varstva osebnih podatkov
Slovenia - Slovenian
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

Varovalna oprema za delo na višini

Varovalna oprema je namenjena varovanju človeških življenj v posebnih delovnih okoliščina. Delo na višini spada med najnevarnejša dela, prav zaradi svojega delovnega okolja. Ustrezna varovalna oprema je zatorej obvezna, obvezni pa so tudi njeni pregledi s strani ustrezno usposobljene osebe. Kot dodatek k izobraževanjem za delo na višini vam posledično nudimo kakovostno varovalno opremo in poskrbimo za redne preglede vaše opreme.

Z varovalno delovno opremo moramo tudi skrbno ravnati. V primeru padca, jo je potrebo dati v pregled strokovni osebi, shranjevati in vzdrževati jo moramo po navodili proizvajalca, obvezni pa so tudi letni pregledi opreme.

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu v svojem 9. členu veleva, da mora delodajalec delavcem brezplačno zagotoviti osebno varovalno opremo, ki je v brezhibnem stanju in ustrezno vzdrževana. Prav tako morajo delavcem vedno biti na voljo ustrezni podatki o varovalni opreme, omogočena pa jim mora biti tudi nadomestitev.

Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme v 43. členu enako pravi, da mora delodajalec zagotoviti periodične preglede in preskuse delovne opreme v rokih, ki jih je določil proizvajalec. V večini primerov je to minimalno vsaj vsakih 12 mesece, lahko pa tudi pogosteje v odvisnosti od delovnega okolja.