LeievilkårNyhetsbrev
Norway - Norwegian
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

Personvernpolitikk og politikk for bruk av informasjonskapsler (cookies)

 

Denne personvernpolitikken og oversikten over bruk av informasjonskapsler (cookies) gjelder for kunder, tidligere kunder, mulige kunder, leverandører og besøkende på alle nettsidene og mobilnettsidene administrert av Riwal Holding bv (www.riwal.com, Riwal Access4U og Riwal Rental App). Denne nettsiden eies av Riwal, som har sin registrerte kontoradresse i Wilgenbos 2, 3316 JX Dordrecht, Nederland, og som kan kontaktes på telefon på +31 (0) 88 618 18 00 eller per e-post på info@riwal.com. Riwal anses som en behandler av dine personlige data, i overensstemmelse med artikkel 4, paragraf 7 i EUs generelle personvernforordning (“GDPR”).

Vi vil behandle dine personopplysninger med forsiktighet, og i tråd med reglene og prinsippene i GDPR. Når vi ber om dine personlige data via en nettside, app eller annen digital kanal tilhørende Riwal, vil vi først forklare hvorfor vi behøver disse dataene og det juridiske grunnlaget for dette. Vi vil deretter, om nødvendig, be om din entydige og frivillige godkjenning til å samle inn, bruke, lagre og muligens videreformidle dine personlige data, som beskrivet i denne personvernpolitikken.

I prinsippet ber vi om dine personopplysninger for å kunne gjennomføre salgs- eller utleieavtaler. Vi ber kun om din forutgående, frie og entydige tillatelse til å bruke dine data dersom dine personopplysninger ikke benyttes i tilknytning til utføring av en avtale, inkludert tilknyttede tjenester og markedsføring.

Vi bruker dine personopplysninger for følgende formål:

 1. en forespørsel etter tilbud knyttet til en avtale om kjøp, leie eller opplæring, eller en avtale om reserverdeler eller vedlikehold av arbeidsplattformer, teleskoptrucker eller gaffeltrucker. Tilbudet kan etterspørres via vår nettside, per post, per telefon eller via e-post (førkontraktuell fase);
 2. utføring av avtalene referert til under punkt 1 (kontraktsfase);
 3. utregning og bokføring av finansielle data som resultat av avtalen inngått med deg under punkt 1;
 4. til markedsføring. Dette inkluderer å informere deg om nye produkter, tjenester og kampanjer fra Riwal etter at du har registrert deg som mottager av vårt online nyhetsbrev. Når du registrerer deg, gir du din entydige og frivillige tillatelse til å bruke din e-postadresse til å sende deg et nyhetsbrev om produkter, tjenester og kampanjer fra Riwal;
 5. for å informere deg om våre nye produkter og tilknyttede tjenester, tatt i betraktning dine preferanser basert på kjøpte eller anskaffede produkter og/eller tjenester, dine interesser basert på din bruk av våre nettsider og mobilnettsider, som vi registrerer med din tillatelse, inkludert ved bruk av apper. Vi kan også komme til å gjøre dette via kampanjer i sosiale medier (Facebook og LinkedIn);
 6. oppfyllelse av våre lovpålagte forpliktelser og lovpålagte skatteforpliktelser; samt
 7. til utvikling og forbedring av våre produkter og tjenester for intern analyse og nettsideanalyse.

 

Hvem sine personlige data behandler vi?
Vi behandler (samler, bruker, lagrer, oppbevarer og deler) personlige data fra kunder, tidligere kunder, mulige kunder, leverandører og besøkende på våre nettsider og applikasjoner.

 

Hvem får dine personlige data?
Vi gir kun tilgang til personlige data til selskaper dersom dette er nødvendig for, og disse selskapene er involvert i, utføringen av avtalen mellom deg og Riwal. Vi har inngått databehandlingsavtaler med alle disse selskapene, som fastsetter hvilke handlinger som utøves under vår autoritet og i henhold til våre instrukser. Disse selskapene kan ikke prosessere eller bruke dataene for sine egne formål eller for andre formål.

 

Avslutting av abonnement
Hvis du ikke lenger ønsker å bli informert om våre nye produkter og tilknyttede tjenester og kampanjer, kan du avslutte abonnementet på vårt nyhetsbrev når som helst. Du gjør dette gjennom å klikke på avabonner-pekeren i nyhetsbrevet eller gjennom å sende en e-post til: info@riwal.com, der du skriver «“avslutt abonnement på nyhetsbrev”». Du kan dessuten selv endre innstillinger for bruk av informasjonskapsler når som helst; se mer om dette under «Bruk av informasjonskapsler (cookies)».

Oppbevaringsperiode for dine personlige data
Dine personlige data vil ikke bli oppbevart lenger enn nødvendig for formålene oppgitt over, eller i samsvar med den lovpålagte perioden.

Sikkerhet
Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personlige data og for å forhindre ikke-autorisert tilgang til dine personlige data. Disse tiltakene blir jevnlig evaluert, tilpasset og oppdatert der dette er nødvendig.

Nettsiden vår er sikret på en slik måte at personlige data du oppgir sendes til vår organisasjon over en sikker forbindelse.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)
Vi bruker informasjonskapsler når vi tilbyr våre produkter og tjenester på våre nettsider og apper. Informasjonskapsler, også kjent som cookies, er små informasjonsfiler som en nettside etterlater på din enhet (for eksempel en datamaskin). Nettsiden instruerer nettleseren du benytter for å vise nettsider (f.eks. Internet Explorer) til å lagre disse informasjonskapslene på din enhet. Fire typer informasjonskapsler benyttes på Riwals nettsider:

1. Funksjonelle informasjonskapsler
Funksjonelle informasjonskapsler er nødvendige for at våre nettsider skal fungere. Vi bruker funksjonelle informasjonskapsler for å gjøre navigasjon på nettsidene våre enklere, og for å lagre enkelte brukerinnstillinger og -preferanser for å kunne optimalisere din bruk av nettsidene..

2. Analytiske informasjonskapsler
I tillegg benytter Riwal analytiske informasjonskapsler for å måle hvor mange besøkende som besøker nettsidene og hvilken informasjon som oftest vises (som ved bruk av Google Analytics). Den innsamlede statistiske informasjonen brukes for å optimalisere innholdet på nettsiden eller i nettbaserte utsendinger til besøkendes behov.

3. Annonseinformasjonskapsler
Enkelte annonser på tredjepartssider registrerer hvilke besøkende som har lest annonser og hvilke nettsider de besøkende har besøkt. Dette lar Riwal personalisere ditt neste besøk og vise deg relevante annonser. Disse tredjepartene (inkludert Facebook via https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences), gir deg mulighet til å velge dine personverninnstillinger og annonseinnstillinger og til å justere dem i tråd med dine ønsker, om nødvendig.

4. Informasjonskapsler knyttet til sosiale medier
Riwal gir deg muligheten til å dele informasjon på nettsidene eller appene via sosiale medier. Du kan bruke sosiale medier-knappene for å gjøre dette. Dersom du klikker på en av disse knappene vil du bli sendt videre til nettsidene til det relevante sosiale media-selskapet. Når du gjør dette, vil disse selskapene plassere informasjonskapsler. Disse selskapene tilbyr deg også muligheten til å administrere dine personvern- og annonseinnstillinger, og til å justere dem, om nødvendig.

Oversikt over benyttede informasjonskapsler:

Informasjonskapselens navn

Beskrivelse

Oppbevarings-periode

.ASPXAUTH

ASPXAUTH-kapselen benyttes for å avgjøre om en bruker er autorisert. Informasjonskapselen inneholder ikke personlig identifiserbar informasjon. Informasjonskapselen benyttes for å garantere at nettsiden fungerer som den skal og forsvinner 30 minutter etter at nettleseren er lukket.

Til øktslutt

ASP.NET_SessionId

Denne informasjonskapselen inneholder data om brukerøkten og brukes bare av serveren til å garantere kontinuitet. Denne informasjonskapselen inneholder ikke personlig identifiserbar informasjon. Den brukes for å garantere nettsidens funksjonalitet og forsvinner 30 minutter etter at nettleseren er lukket.

Til øktslutt

 

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

Dette tilfeldig valgte nummeret hjelper oss til å sende personalisert innhold til deg. I tillegg hjelper informasjonskapselen oss med å lage rapporter som viser hvordan brukere bruker våre nettsider i vårt innholdsstyringssystem..

1 år

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE

Dette tilfeldig valgte nummeret hjelper oss med å sende personalisert innhold til deg. I tillegg hjelper informasjonskapselen oss med å lage rapporter som viser hvordan brukere bruker våre nettsider i vårt innholdsstyringssystem.

Til øktslutt

 

_RequestVerificationToken

Denne informasjonskapselen er utviklet for å beskytte våre nettsider mot ondsinnede angrep. Informasjonskapselen inneholder ikke personlig identifiserbar informasjon. Informasjonskapselen benyttes for å garantere nettsidens funksjonalitet og forsvinner 30 minutter etter at nettleseren lukkes.

 

Til øktslutt

 

{sitename}#lang

Denne informasjonskapselen benyttes for å lagre foretrukket språk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan kan jeg administrere og deaktivere informasjonskapsler?
Når du besøker en nettside eller app fra Riwal kan du stille inn dine innstillinger for bruk av informasjonskapsler selv (med unntak for de nødvendige informasjonskapslene, der ingen tillatelse er nødvendig). De fleste nettlesere er satt opp til å godta informasjonskapsler automatisk. Du kan endre innstillingene til å blokkere informasjonskapsler eller slik at du advares når informasjonskapsler sendes til din datamaskin. Se derfor vennligst til brukerveiledningen for din nettleser for å justere eller endre dine nettleserinnstillinger.

Hvis du bruker ulike enheter til å besøke Riwals nettsider eller apper, må du sikre at hver nettleser på hver enhet er tilpasset dine preferanser for informasjonskapsler. Dersom du deaktiverer informasjonskapslene Riwal benytter eller stiller disse informasjonskapslene inn i tråd med dine personvernønsker, kan dette påvirke din opplevelse av Riwals nettsider og apper.

Ansvarsfraskrivelse
Riwals nettsider og apper inneholder pekere til andre nettsider og mulige annonsører, inkludert Google, Facebook og LinkedIn.

Vi har engasjert en tredjepart, Emark, for å administrere utsending av våre nyhetsbrev. Vi sender kun ut nyhetsbrev når du har registrert deg for å få disse, og du kan avslutte abonnementet når du ønsker.

Riwal er ikke ansvarlig, heller ikke juridisk, for personvernspørsmål som kan dukke opp i denne sammenheng. Vi er heller ikke ansvarlige for innholdet, sikkerheten eller egenskaper ved nettsidene til disse tredjepartene. Vi anbefaler deg derfor til å se over personvernpolitikken til disse selskapene på jevnlig basis. Der dette er mulig kan du tilpasse dine personverninnstillinger til dine personlige preferanser.

Beskyttelse av persondata
Riwal er ansvarlig for sikker lagring og overføring av data fra din datamaskin til våre servere. Disse serverne er plassert i Nederland, og alle europeiske land tilbyr i alle tilfeller et adekvat og passende beskyttelsesnivå i henhold til loven. Riwal har også truffet passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personlige data mot tap og mot enhver form for ulovlig behandling. Dersom Riwal samarbeider med selskaper utenfor Europa, vil vi bare levere videre personlige data dersom det er tilsvarende beskyttelsesnivå eller med din uttalte, forutgående godkjennelse.

 

Barn
Produktene og de tilknyttede tjenestene Riwal tilbyr er ikke beregnet for bruk av barn. Dersom du er under 18 (mindreårig), kan du ikke bruke våre tjenester[ØS1].

Dine rettigheter
Du kan be om tilgang til, endring av eller sletting av dine persondata til enhver tid. Du kan avslutte abonnement på enhver markedsføringskampanje, inkludert vårt nyhetsbrev, til enhver tid, via info@riwal.com. I tillegg kan du justere dine innstillinger for bruk av informasjonskapsler på Riwals nettsider.

Det er ditt ansvar å sikre at all informasjon du gir til Riwal er korrekt og oppdatert.

Til sist har du også rett til å klage til det nederlandske datatilsynet (Autoriteit Persoonsgegevens) dersom du ikke er enig med måten Riwal behandler dine personlige data.

Dersom du har ytterligere spørsmål om denne personvernpolitikken og politikken for bruk av informasjonskapsler, eller med hvordan den benyttes på denne nettsiden, er du velkommen til å ta kontakt med oss via:

 

Wilgenbos 2

3311 JX Dordrecht

Nederland

privacy@riwal.com

 

Endringer i personvernpolitikk og politikken for bruk av informasjonskapsler

Enhver endring i personvernpolitikk og i politikken for bruk av informasjonskapsler vil bli annonsert på nettsidene. Riwal anbefaler deg derfor å jevnlig se over personvernpolitikken og politikken for bruk av informasjonskapsler på våre nettsider, slik at du alltid er klar over eventuelle endringer.

 

Denne personvernpolitikken og politikken for bruk av informasjonskapsler er underlagt nederlandsk lovgivning. Politikken ble sist endret i mai 2018.