NewsletterSzybka oferta wynajmuFAQZłóż zamówienie na wynajem
Poland - Polish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish
 • United Kingdom - English

Regulamin informacji email

W poniższym regulaminie określone zostały warunki świadczenia usługi wysyłki informacji handlowych oraz marketingowych drogą elektroniczną (na podstawie ustawy z dn. 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną) w postaci przesyłania wiadomości mailowych przez Riwal Poland Sp. z o.o.  z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. Zamkowa Wola 31 A; NIP 727-27-26-737, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łódź-Śródmieście, XX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000309251.

REGULAMIN

§ 1

Usługa informacji mailowych świadczona jest przez Riwal Poland Sp. Z o.o. na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi należy zapoznać się z treścią Regulaminu.

§ 2

Usługa Informacji Mailowych jest bezpłatna.

§ 3

Usługa informacji mailowych polega na przesyłaniu przez Riwal Poland Sp. z o.o.  na podany przez Użytkownika adres email drogoą elektroniczną informacji o nowościach, promocjach, konkursach, zmianach teleadresowych, wydarzeniach, zmianach przepisów dotyczących treści zawartych na stronach internetowych: www.riwal.com/poland/pl-pl, www.jlg.com.pl, www.magnith.pl i na kanałach Social Media, których właścicielem jest Riwal Poland Sp. z o.o.

§ 4

1. Z usługi Informacji Mailowych korzystać może każda osoba, która poda swój adres e-mail w Formularzu Zapisu, a następnie kliknie przycisk „Zapisz”. Kliknięcie wskazanego przycisku nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi.

2. Następnie Riwal Poland Sp. z o.o. na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazana treść Regulaminu oraz Polityki prywatności. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Informacji mailowych. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez Riwal Poland Sp. z o.o., co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Informacji mailowych.

§ 5

Umowa o korzystanie z usługi Informacji mailowych zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 6

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Riwal Poland sp. z o.o.
 2. Riwal Poland Sp. z o.o. gromadzi i przetwarza dane Użytkowników w zakresie niezbędnym do należytego wykonania usługi Informacji mailowych.
 3. Riwal Poland Sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo użytkowników, przez co nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim.

§ 7

Użytkownik w każdym momencie ma prawo do rezygnacji usługi Informacji mailowych. Subskrypcję można anulować, klikając na link informujący o wypisaniu się,  znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych.

§ 8

 1. Riwal Poland Sp. z o.o. informuje, że poszczególne informacje mailowe stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.)
 2. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Informacjach mailowych przesyłanych przez Riwal Poland Sp. z o.o. nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych, a także w materiałach naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Newsletterze przesyłanym przez Riwal Poland Sp. z o.o. nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody Riwal Poland Sp. z o.o.

§ 9

 1. Rozpoczęcie świadczenia usługi Informacji Mailowych nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi, na co jej Użytkownik wyraża niniejszym zgodę.
 2. Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.