NewsletterSzybka oferta wynajmuFAQZłóż zamówienie na wynajem
Poland - Polish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

Klauzula informacyjna dotycząca rozmów telefonicznych w Riwal

W firmie Riwal bezpieczeństwo stawiamy na pierwszym miejscu. I nie chodzi tylko o bezpieczną pracę na wysokości, ale również o bezpieczeństwo danych naszych klientów.

W przypadku pozostawienia w trakcie rozmowy Państwa danych osobowych, to zgodnie z artykułem 13 ust.1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie danych z dn. 27 kwietnia 2016r informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Riwal Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. Zamkowa Wola 31a, 96-200 Rawa Mazowiecka.

   

 2. Riwal Poland będzie przetwarzać Pani/Pana następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, płeć, firma, IP, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer NIP, numer zamówienia, w zależności od celu, jaki będzie realizować.

   

 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane podczas rozmowy z konsultantem infolinii na podstawie Art.6, ust 1b powyższego rozporządzenia.

   

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania oferty produktowej na podstawie Art.6, ust 1b rozporządzenia.

  Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją procesów związanych z obsługą zamówień, a w szczególności: wykonania usługi, rozpatrzenia reklamacji, przesyłania powiadomień e-mail o komunikatach w panelu klienta, kontaktu telefonicznego, wystawienia faktury, przechowywania otwartych ofert, badania satysfakcji z oferowanych usług, tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, udzielenia rabatu, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celu archiwalnym i dowodowym, analitycznym, w celu wykorzystania cookies na stronie www, administrowania stroną internetową, zamieszczania przez Panią / Pana opinii o usługach.

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej za dobrowolną zgodą na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w związku z artykułem 172, ustęp pierwszy, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawa telekomunikacyjnego, na podstawie artykułu szóstego, ustęp pierwszy, litera a rozporządzenia.

   

 4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów zawartych z Riwal Poland i przepisów prawa.

   

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do przygotowania i przesłania odpowiedzi na zapytanie do czasu wygaśnięcia oferty, maksymalnie przez okres dziesięciu lat + 1 rok od dnia zakończenia przetwarzania zgłoszenia i wygaśnięcia okresu dochodzenia roszczeń odnośnie przygotowania oferty produktowej lub obsługi przysłanego zapytania.

   

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na adres email: marketing-pl@riwal.com

   

 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do regulatora, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. Wszystkie dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl