LeievilkårNyhetsbrev
Norway - Norwegian
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

RIWAL BLIR JLG-DISTRIBUTØRER OGSÅ FOR NORGE

Hoofddorp, Nederland – 6. april 2021 – JLG Industries, Inc., et selskap tilhørende Oshkosh Corporation [NYSE:OSK] og den ledende globale produsenten av løfteplattformer og teleskoptrucker, gleder seg over å kunngjøre at Riwal har blitt utnevnt til selskapets distributør for Norge.

 

Karel Huijser, visepresident og daglig leder i JLG for EMEAIR-regionen, kommenterte: «Vi er svært glade for å kunne utvide partnerskapet vårt med Riwal i Norge. Tilstedeværelsen deres i landet og kunnskapen deres om markedet vil bidra til å sørge for ytterligere vekst av produktene og tjenestene våre i regionen.»

 


Som distributør for regionen, vil Riwal bli ansvarlig for salg, markedsføring, opplæring og ettersalgstjenester for hele utvalget av JLG-løfteplattformer. Riwal vil betjene kunder slik som utleiefirmaer, så vel som sluttbrukere innen bygg og anlegg, produksjon og logistikk.


Pedro Torres, adm.dir. i Riwal, la til: «I fjor feiret Riwal og JLG at det var 25 år siden Riwal ble en offisiell JLG-distributør. Dette langvarige partnerskapet har resultert i at vi har en omfattende erfaring med JLG-merket i maskinparken vår for utleie. Denne forhandlervirksomheten har gjort det mulig for oss å bli en av lederne innen AWP-utstyr i de følgende landene: Nederland, Polen, Kasakhstan og landene på Balkan. Våre høyt motiverte team i de nordiske landene vil kunne få til en betydelig utvikling av den lokale virksomheten i tilknytning til tilgangsutstyr. Potensialet er stort, siden kjøp av nytt utstyr i tillegg til kjøp av tradisjonelt brukt utstyr blir stadig vanligere.»


Jesper Becker, utstyrssalgssjef for Norden, la til: «Med JLG som offisiell forhandler i Norge og muligheten til å tilby kundene våre hele produktutvalget fra verdens ledende produsent, ser vi frem til å styrke markedsposisjonen for JLG og Riwal i Norge. Vi vil jobbe med stor entusiasme som en fullservicepartner for både de eksisterende kundene våre og alle nye kunder.»

 

Om Riwal

Riwal Holding Group ble grunnlagt i 1968 or har hovedkontor i Nederland, og er en internasjonal spesialist innen utleie og salg av løfteplattformer, teleskoptrucker og strømaggregater. Riwal har over 2500 ansatte, driver 70 utstyrsdepoter i 6 land, betjener over 20 000 enheter og driver virksomhet i over 70 land. Riwals oppdrag er: å gi den beste kundeopplevelsen gjennom engasjerte mennesker. For mer informasjon, gå til www.riwal.com.


Om JLG Industries, Inc. 

JLG Industries, Inc. er en verdensledende designer, produsent og markedsfører av tilgangsutstyr. Selskapets rikholdige produktportefølje inkluderer ledende varemerker slik som løfteplattformer fra JLG®, teleskoptrucker fra JLG og SkyTrak® samt et stort utvalg av valgfritt tilbehør, som øker disse produktenes anvendelighet og effektivitet. JLG tilhører selskapet Oshkosh Corporation [NYSE: OSK]. For mer informasjon om JLG Industries, Inc., gå til www.jlg.com.


Om Oshkosh Corporation

Oshkosh Corporation er en ledende designer, produsent og markedsfører av et bredt utvalg av tilgangsutstyr, kommersielle kjøretøy, brann- og redningskjøretøy, militære og spesialiserte kjøretøy samt kjøretøykarosserier. Oshkosh Corporation produserer, distribuerer og foretar service på produkter under varemerkene Oshkosh®, JLG®, Pierce®, McNeilus®, Jerr-Dan®, Frontline, CON-E-CO®, London® og IMT®. Oshkosh-produkter er verdsatt over hele verden av utleiefirmaer, betongstøpings- og avfallsinnsamlingsvirksomheter, brann- og nødetater, leverandører av kommunale tjenester, flyplasstjenester og militære styrker, der høy kvalitet, overlegen ytelse, robust pålitelighet og langsiktig verdi er avgjørende. For mer informasjon, gå til www.oshkoshcorporation.com.


®, TM Alle merkenavn som nevnes i denne pressemeldingen er varemerker tilhørende Oshkosh Corporation eller dets datterselskaper.


Fremtidsrettede utsagn

Denne pressemeldingen inneholder utsagn som selskapet mener er «fremtidsrettede utsagn», i henhold til definisjonen av dette i den amerikanske loven «Private Securities Litigation Reform Act» fra 1995. Alle utsagn som ikke konstaterer historiske fakta, inkludert, uten begrensning, utsagn om selskapets fremtidige økonomiske situasjon, forretningsstrategi, mål, forventede salgstall, kostnader, fortjeneste, kapitalutgifter, gjeldsnivåer og kontantstrømmer, samt planer og målsetninger for ledelse av fremtidig virksomhet, er fremtidsrettede utsagn. Når de brukes i denne pressemeldingen, er ord slik som «kan», «vil», «tilsikte», «beregne», «estimere», «forvente», «mene», «skulle», «prosjektere» eller «planlegge», eller nektelser av disse ordene, variasjoner av disse eller lignende terminologi, generelt ment å indikere fremtidsrettede utsagn. Disse fremtidsrettede utsagnene er ikke garantier for fremtidige resultater og er underlagt risikoer, usikkerheter, antagelser og andre faktorer, der noen av disse ikke er under selskapets kontroll, og som kan føre til at de faktiske resultatene avviker betydelig fra dem som uttrykkes eller impliseres av disse fremtidsrettede utsagnene.


For mer informasjon, vennligst kontakt: 

Xenia Kolijn, JLG, +31 (0)6 239 115 92; xkolijn@jlg.com
Karel Boers, Riwal,  +31 (6) 11 728 770; karel.boers@riwal.com