Hyresvillkor
Sweden - Swedish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

Travers och säkra lyft

När man arbetar med tunga lyft med travers eller telfer ställs det stora krav på goda kunskaper och ett gott omdöme. Med vår utbildning för travers och säkra lyft får du all den kunskap du behöver.

Det sägs att 80 procent av olyckorna med travers och andra lyftanordningar beror på att man hanterar lasten eller redskapet på fel sätt. 80 procent av olyckorna skulle alltså kunnat undvikas och ett stort antal skador på både maskiner, inventarier och människor hade aldrig behövts skrivas in i statistiken.

Travers & Säkra lyft

Förebygg olyckor med en utbildning för travers och säkra lyft

För att på bästa sätt förebygga olyckor med travers ska man ha en bra utbildning som fokuserar på arbetets alla delar för att kunna utföra säkra lyft. Vi erbjuder en utbildning som vänder sig till alla som arbetar med travers eller telfer och de arbetsledare och skyddsombud som planerar arbetet med lyftanordningar.

Alla som använder lyftanordningar måste ha dokumenterad teoretisk och praktisk kunskap i hur arbetet ska utföras. Med vår utbildning får du lära dig att på ett säkert och effektivt sätt arbeta med travers eller telfer enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter och internationell standard.

 

Ladda ner en kursbeskrivning här

 

Teoretisk och praktisk utbildning för travers och säkra lyft

Under utbildningen för travers och säkra lyft går vi igenom arbetets alla delar och ger dig kunskap i riskbedömning och planering, manövrering och körteknik, lastkoppling och lyftredskap, lyftvinklar och maxlaster, daglig kontroll av lyftanordningar och lyftredskap samt lagar, föreskrifter och standarder.

Självklart innehåller utbildningen flera praktiska övningar så att du får prova på att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken. Övning ger färdighet och när det gäller arbete med travers och säkra lyft kan man aldrig öva mycket nog. För att bli godkänd i utbildningen ska du klara ett teoretiskt och ett praktiskt prov.

 

Boka din utbildning för travers och säkra lyft

Kursen för travers och säkra lyft tar en arbetsdag och hålls på våra depåer i Norrköping och Borlänge. Vi kan även hålla kursen ute hos kunden! De förkunskaper som krävs är att du har fyllt 18 år och att du har god förståelse i svenska språket.

Bli så bra du kan bli! Kontakta oss för mer information om vår utbildning för travers och säkra lyft. Vi har kunskapen och kompetensen att utbilda dig och din personal.

I kursavgiften ingår kursmaterial, fika och lunch.

Alla våra utbildningar kan även hållas på engelska.

 

 

Våra andra utbildningar: