Hyresvillkor
Sweden - Swedish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

Utbildning i säkra lyft och säker lastkoppling

Vår utbildning i säkra lyft och säker lastkoppling vänder sig till alla som i arbetet ska koppla en last. Utbildningen följer svenska lagar, föreskrifter och standarder.

Att utbilda sig för säkra lyft och säker lastkoppling är att ge sig själv och sina arbetskamrater bättre förutsättningar. Om alla delar i hanteringskedjan fungerar på bästa möjliga sätt minimerar man risken för olyckor och skador på både människor, maskiner och inventarier. En utbildning i säkra lyft och säker lastkoppling är därför en investering i kunskap och kompetens. Det gör ditt företag attraktivt.

Säkra lyft med rätt förutsättningar

Det finns många erfarenheter och händelser ur verkligheten som betonar vikten av att använda lyftredskap på rätt sätt och vikten av att kunna bedöma skick och hållbarhet på lyftredskap. Med vår utbildning för säkra lyft och säker lastkoppling får deltagaren lära sig att identifiera farorna i arbetet.

Målet med denna utbildning är att alla som genomför tunga lyft ska kunna arbeta effektivt och säkert samt veta hur man hanterar och kopplar olika typer av lyftredskap och lyftanordningar. Men en utbildning i säkra lyft och säker lastkoppling är mycket mer än så. Det är även en utbildning i att förebygga och att förhindra olyckor.

 

Ladda ner en kursbeskrivning här

 

Download Course Description in English 

 

Säkra lyft är mer än bara säkra lyft

Under en halvdag får du en utbildning i planering och riskbedömning, roller och ansvar vid lyftarbete, lastkoppling och lyftredskap, lyftvinklar och maxlaster, signaler och tecken, daglig kontroll av lyftredskap samt lagar, föreskrifter och standarder. Du får en teoretisk utbildning i hur man ska hantera och agera vid säkra lyft och säker lastkoppling. För att bli godkänd ska du klara ett teoretiskt slutprov.

När du går vår utbildning i säkra lyft och säker lastkoppling gör du det på någon av våra depåer i Stockholm, Norrköping, Borlänge, Gävle eller Malmö. För att få delta i kursen ska du ha fyllt 18 år och ha god förståelse i svenska språket.

I kursavgiften ingår kursmaterial och fika. Vi kan också erbjuda en företagsanpassad utbildning för säkra lyft och säker lastkoppling. Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Alla våra utbildningar kan även hållas på engelska.

 

 

Våra andra utbildningar: