Hyresvillkor
Sweden - Swedish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

Fallskydd för dig som arbetar på höjd

När du jobbar på höga höjder måste du ha kunskapen att förebygga fallolyckor. Vi ger dig en utbildning i fallskydd som följer Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) och gällande EU-direktiv.

 

Med fallskydd avses sådant som skyddar och förhindrar att fallolyckor sker. Det kan till exempel röra sig om skyddsräcken eller personlig fallskyddsutrustning som förebygger fallolyckor. Enligt lag är arbetsgivaren skyldig att ha ett komplett fallskyddsprogram för att skydda arbetstagaren vid arbete på hög höjd.

Ha ett bra personligt fallskydd

Under en halvdag får du lära dig om hur man kan förebygga fallrisker vid arbete på hög höjd. Vi går igenom allt från grundläggande personlig fallskyddsutrustning (PFU) till planering, riskbedömning och annat som är viktigt när det gäller fallskydd. Allt för att du ska ha bästa möjliga förutsättningar att utföra ditt jobb på ett så säkert sätt som möjligt.

När det kommer till den personliga fallskyddsutrustningen går vi igenom hur den ska användas och vara utformad. Det regleras av olika föreskrifter, standarder och lagar i arbetsmiljölagen. Du får lära dig grundprinciperna kring fallskydd samt vilken typ av utrustning som krävs för olika typer av arbete. 

Ladda ner en kursbeskrivning här

Sköt om ditt fallskydd

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med fallskydd och de som indirekt ansvarar för, planerar, monterar eller hanterar fallskydd. Vi ser också till att prata om både arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter när det gäller fallskydd. Det är ett samspel som måste fungera för att så långt det är möjligt kunna förebygga och förhindra fallskador.

Du får också lära dig hur du förvarar, sköter om och underhåller din personliga fallskyddsutrustning så att den alltid är i bästa möjliga skick och inte utgör någon fara för dig.

Under utbildningstiden får du genomföra praktiska övningar och göra ett teoriprov.

 

Boka utbildning för fallskydd

Kort och gott kan vi säga att du får en fullödig utbildning i fallskydd och personlig fallskyddsutrustning.

Kurserna om fallskydd hålls på våra depåer i Stockholm, Norrköping, Borlänge, Gävle eller Malmö och för att få delta i kursen ska du ha fyllt 18 år och ha god förståelse i det svenska språket. I kursavgiften ingår kursmaterial och fika.

Alla våra utbildningar kan även hållas på engelska.

 

 

Våra andra utbildningar: