Hyresvillkor
Sweden - Swedish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

Fallskydd grund + Räddning grund

Den som utför arbete på höjd måste kunna förebygga fallrisker.

Fallskydd grund | Riwal Sverige | Utbildning och kurser

 

Ladda ner en kursbeskrivning här

 

Från och med 1 januari 2015 måste alla som arbetar på höjd ha tillräckligt och rätt fallskydd. 

Finns det inga skyddsräcken eller annat fallskydd ska personlig fallskyddsutrustning användas. Användaren av PFU (personlig skyddsutrustning) ska ha tillräckliga kunskaper om hur och vilken utrustning som ska användas. Detta regleras av lagar, föreskrifter och standarder.

Kursdeltagarna får lära sig grundprinciperna samt vilken sorts utrustning som krävs för olika typer av arbete samt praktiska övningar för räddning/evakuering.

Kursen vänder sig till alla som arbetar på höjd, t ex på tak, ställning eller i liftar.

Utbildning följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och EU-direktivet.

 

 

Våra andra utbildningar: