FAQ
Sweden - Swedish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish
 • United Kingdom - English

Rätt utbildning ger höjd kompetens

Alla våra utbildningar ger dig behörighet att arbeta med det du utbildas för. Du behöver ingen kompletterande utbildning om du till exempel går vår utbildning för användning av mobil arbetsplattform. Hos oss får du all den kunskap du behöver.

 

Våra utbildningar:

LIFTUTBILDNING – GRUND

Liftutbildningen innehåller såväl teori som praktiska prov av olika sorters liftar under realistiska arbetsförhållanden. Kursen vänder sig till alla som ska använda mobila arbetsplattformar samt arbetsledare, skyddsombud och personal för service/reparationsarbeten. Utbildningen följer liftläroplanen (LLP) från Liftutbildningsrådet (LUR).

Liftutbildning grund | Riwal Sverige | Utbildning och kurser.

 

LIFTUTBILDNING REPETITION

LLP utbildningsbevis är giltigt i 5 år. För att behålla kunskaperna på en acceptabel nivå ska liftförare repetera grundutbildningen. Fokus i repetitionsutbildningen är säkerhet, vanliga tillbud/olyckor, riskhantering, riskanalys, åtgärder före körning etc.

Liftutbildning - repetition | Riwal Sverige | Utbildning och kurser

 

IPAF & E-LEARNING

Riwal Sverige är ackrediterade av IPAF och kan nu erbjuda en ISO-certifierad liftutbildning för operatörer av sax- och bomliftar.

Godkända deltagare tilldelas PAL-kortet (Powered Access License), det vanligaste och mest erkända beviset för kvalitetssäkrad utbildning för plattformsoperatörer i världen! 

IPAF e-learning Riwal Sverige

 

FALLSKYDD - GRUND

Den som utför arbete på hög höjd måste kunna förebygga fallrisker. Kursdeltagarna får lära sig grundprinciperna samt vilken sorts utrustning som krävs för olika typer av arbete. Kursen vänder sig till alla som arbetar med fallskydd och som, direkt eller indirekt, ansvarar för, planerar, monterar eller hanterar fallskydd.

Fallskydd grund | Riwal Sverige | Utbildning och kurser

 

FALLSKYDD - RÄDDNING / NEDFIRNING

Den som utför arbete på höjd måste kunna förebygga fallrisker.

Fallskydd - räddning / nedfiring | Riwal Sverige | Utbildning och kurser

 

SÄKRA LYFT & SÄKER LASTKOPPLING

Alla som genomför tunga lyft måste kunna arbeta effektivt och säkert samt veta hur man hanterar och kopplar olika typer av lyftredskap och lyftanordningar. Kunskap om roller, ansvar och signalering är också  viktigt. Kursen vänder sig till alla som i arbetet ska koppla en last.

Säker lyft Riwal Sverige

 

TRAVERS OCH SÄKRA LYFT

Att utföra tunga lyft med travers eller telfer ställer stora krav på kunskaper och omdöme. Därför måste alla som använder lyftanordningar ha dokumenterad teoretisk och praktisk kunskap i hur arbetet ska utföras. Kursen vänder sig till alla som arbetar med travers eller telfer samt till arbetsledare och skyddsombud som planerar arbetet med lyftanordningar.

Travers och säkra lyft | Riwal Sverige | Utbildning och kurser 

 

BRANDFARLIGA ARBETEN

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå.

Branfarlige arbeten Riwal Sverige

 

HETA ARBETEN

Svetsning, skärning, lödning, slipning samt arbete med varmluftspistol etc ökar risken för gnistbildning och brand. Kursen vänder sig till alla som utför heta arbeten samt arbetsledare och beställare av heta arbeten som har det formella brandskyddsansvaret.

Heta arbeten Riwal Sverige

 

ALLMÄN STÄLLNINGSUTBILDNING 

Alla som bygger, ändrar eller nedmonterar ställningar upp till nio meter skall ha genomgått allmän ställningsutbildning.

Ställning allman Riwal Sverige

 

SÄRSKILD STÄLLNINGSUTBILDNING

Särskild utbildning ger behörighet att montera, demontera och ändra i ställningar över 9m.

Ställning Särskild Riwal Sverige

 

Klicka på bilden nedan för att gå till bokningssidan:

 

Boka utbildning