Hyresvillkor
Sweden - Swedish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish
Vår strategi

Vår strategi

Det är aldrig enkelt att ha framgång i affärer men det som driver oss är ändå en mycket enkel målsättning:

Att erbjuda marknadens bästa kundupplevelse

Vårt uppdrag är att genom vår personal uppnå den högsta nivån av säkerhet, produktivitet och service. Vi tror att om vi lyckas med det kommer vi själva också att blomstra på lång sikt och det betyder att vi kan fortsätta att uppfylla våra kunders behov.

Vi har byggt vår strategi runt tre "huvudpelare".

 • Riwal-teamet – Vi hyr ut maskiner, men personalen är vår viktigaste tillgång. Detta eftersom kundupplevelsen som vi siktar mot endast kan uppnås om vi har rätt personal på plats, med rätt attityd; medarbetare som delar vår strävan efter kvalitet och kundupplevelse. Vi har byggt upp Riwal som ett företag med en förnyande, internationell och öppen karaktär och vi är säkra på att vi därmed lockar talangfulla och ambitiösa medarbetare. Dessa talangfulla medlemmar i vårt team är vad som gör Riwal till det företag vi är.

   

 • Flottan – Vår maskinpark bidrar till den bästa kundupplevelsen eftersom en arbetslift med rätt specifikationer alltid finns tillgänglig på den plats och vid den tid kunden behöver den.

   

 • Kunden – Vi strävar ständigt efter att känna och förstå våra kunder och veta vad de behöver för varje enskilt jobb och att samarbeta med dem för att hitta den bästa, effektivaste och säkraste lösningen. Kundens intressen är våra intressen, och för att möta dessa intressen går vi till det yttersta för att hålla våra löften så att vi kan garantera att de får exakt vad de förväntar sig, när de förväntar sig det. Om det skulle uppstå ett problem löser vi det så snabbt som möjligt.

 

The Riwal Way

The Riwal Way är en affärsprincip som vi har antagit för att garantera att vi levererar samma kvalitetsnivå till varje kund vid varje transaktion, var i världen kunden än befinner sig. Vi har fastställt de viktigaste faktorerna för den bästa kundupplevelsen, och vi har formgett och förbättrat våra processer och verksamheter till att vara så effektiva som möjligt. Detta för att garantera att vi erbjuder kunden den bästa upplevelsen varje gång. Vi har också byggt in mätning och analys av våra prestationer så att vi ständigt kan förbättra våra produkter och tjänster. Dessutom har vi tränat alla våra anställda för att göra The Riwal Way till deras sätt att göra affärer. Men det betyder inte att The Riwal Way är gjuten i betong. Tvärtom är ständig förbättring själva utgångspunkten för The Riwal Way. Att bli bättre är det enda sättet att vara säker på att vi även i fortsättningen kommer att erbjuda marknadens bästa kundupplevelse.

 

Värden

Värden och övertygelser som utgör grunden för vårt handlande är:

Säkerhet, ansvar, integritet, engagemang och teamwork.

Säkerhet 
Vi förser våra kunder med den högsta nivån av säkerhet för varje uthyrning eller varje försäljning. Vårt förhållningssätt till säkerhet är proaktivt och ser vi en möjlighet att förbättra säkerheten, eller eliminera potentiellt riskbeteende, agerar vi därför snabbt för säkrast möjliga miljö för både personal och kunder.

Ansvar 
Vi tar ansvar för alla aktiviteter som är en del av vårt arbete och att göra det på rätt sätt för att ge bästa möjliga kundupplevelse. 

Integritet
Våra kollegor och kunder ska kunna lita på oss. Vi fattar alla våra beslut på ett ärligt och uppriktigt sätt.

Engagemang 
Vi är experter på det arbete vi gör och vi arbetar energiskt och entusiastiskt. Vi investerar vår tid och energi för att möta våra kunders förväntningar och om möjligt överträffa dessa. Tillsammans ser vi till att hitta de bästa lösningarna, möjligheterna och framtidsutsikterna.