Hyresvillkor
Sweden - Swedish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish
Historia

Historien om Riwal

Historien om Riwal är en berättelse om nästan oavbruten tillväxt och utveckling som går tillbaka till 1968. Det var året då Dick Schalekamp Sr. etablerade Richards & Wallington International, en division av den brittiska kranuthyrningsfirman Richards & Wallington med högkvarter i Nederländerna. Tolv år senare blev Dick Schalekamp ensam ägare till det holländska företaget.

Facklan går vidare

År 1986 utökades verksamhetsområdet genom att skapa ett separat företag som specialiserade sig på uthyrning av arbetsliftar. Det företaget, Riwal Lift (namnet är taget från de första bokstäverna i Richards och Wallington), var föregångaren till dagens Riwal.                                                                        

1998, trettio år efter stiftelsen av Richards & Wallington International, sammanfördes kranar och arbetsplattformer i ett nytt kombinerat företag – Riwal. Företaget blomstrade och växte till femte i storlek på den holländska kranuthyrningsmarknaden men fram till 2001 var det först och främst ett holländskt företag som sällan begav sig utanför sin hembas.

 

Internationellt perspektiv

De senaste åren har vi sett ett antal förändringar som började 2001 med inrättandet av Riwal Scandinavia i Danmark. År 2007 lämnade Riwal kranuthyrningsverksamheten för att uteslutande fokusera på liftar. En period med stadig expansion medförde att Riwal satte ner rötter över hela Europa och också etablerade verksamheter i Mellanöstern, Indien och Kazakstan. Sedan 2013 är bolaget ägt av ProDelta, ett holländsk-baserat värdepappersföretag. För närvarande sysselsätter Riwal över 2350 personer, har 70 depåverksamheter i 16 länder, besitter över 18.000 maskiner och bedriver verksamhet i över 70 länder.

 

Riwal Sverige

Riwal startade sin verksamhet i Sverige 2010 i liten skala med bara en anställd och ett fåtal maskiner.
Danmark hjälpte till med support och reparationer. 
2011 anställdes en svensk tekniker och verksamheten rullade på fram till idag, då vi står på egna ben med 7 anställda och en maskinpark med över 800 liftar och teleskoplastare. Under 2019 har Riwal Group förvärvat det svenska uthyrningsbolaget LIPAC. 

The Riwal Way

För att uppnå sin målsättning att bjuda marknadens bästa kundupplevelse har Riwal antagit en företagsprincip som omfattar bästa praxis inom och utanför organisationen.  Det gäller att ständigt erbjuda ännu bättre kvalitet och service till sina kunder, var i världen de än befinner sig.  Denna princip, träffande kallad The Riwal Way, har transformerat Riwals verksamheter sedan 2013.