Hyresvillkor
Sweden - Swedish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish
Ansvar

People • Planet • Profit

Hos Riwal söker vi alltid efter nya och hållbara lösningar som håller ekonomiska intressen i balans med miljö och samhälle, sammanfattat på engelska med orden People, Planet och Profit. Våra beslut meddelas på ett tydligt och uppriktigt sätt till alla intressenter.

 

People

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Därför försöker vi driva vårt företag på ett sådant sätt så att deras hälsa och säkerhet garanteras och så att de erbjuds goda möjligheter att utveckla sin karriär. Vi uppfyller alla relevanta bestämmelser vad det gäller transparens och bekämpning av diskriminering. Men samma engagemang som vi känner för våra anställda sträcker sig också till våra andra intressenter - affärspartners, kunder och leverantörer i alla samhällen där vi är verksamma.

Riwal har alltid demonstrerat ett starkt engagemang i samhället och den lokala omgivningen, särskilt genom sponsring. Förutom att vårt engagemang har ett visst reklamvärde anser Riwal, som samhällsansvarigt företag, att det är viktigt att stärka vår lokala anknytning genom sport och kultur, till exempel vår sponsring av cykelevenemanget Alpe d’HuZes som stödjer kampen mot cancer.

Planet

Vi vet att vår planets resurser är begränsade och därför arbetar vi på många sätt för att reducera vårt eget miljöavtryck till ett minimum. Vi gör allt vi kan för att minska vår energiförbrukning och avfallsmängd, med så mycket återvinning som möjligt, och väljer medvetet produkter och processer som gynnar vår planet.

Hållbarhet är av stor vikt för planeten men också mycket viktig för vårt företag. Och vi är övertygade om att detta ger konkurrensfördelar för oss och våra kunder. Om vi till exempel kan tillhandahålla avgas- och bullerfria eldrivna lösningar, hybridmaskiner med lägre CO2-avtryck och nyare, energisnålare utrustning, erbjuder vi våra kunder ett större värde.

 

Profit

Hållbarhet handlar också om långvarig kontinuitet. Om vi inte driver vårt företag på ett "hållbart" sätt, kommer vi inte att finnas kvar i framtiden för att ge våra kunder den säkra och effektiva lösningen de behöver från oss. Därför granskar vi ständigt våra egna processer och vi försöker förbättra dem. En viktig del av den processen är The Riwal Way , som vi har infört för att kunna erbjuda samma höga kvalitet till alla våra kunder, överallt i världen. The Riwal Way ger kunden fördelar i form av kvalitet och pålitlighet, och är samtidigt en affärsmetod för att garantera vårt eget företags framgång, lönsamhet och framtida stabilitet – så att vi kan fortsätta att erbjuda våra partners marknadens bästa kundupplevelse i många år till.